datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága üléseinek 2019. évi határozatai

G A Z D A S Á G I  B I Z O T T S ÁG

HATÁROZAT LISTA

2 0 1 9.

 

   

Határozat száma

Előterjesztés címe

1/2019. (II.20.) GB Határozat

Napirend elfogadása

2/2019. (II.20.) GB Határozat

Előterjesztés a 2019. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

3/2019. (II.20.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

4/2019. (II.20.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

5/2019. (II.20.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

6/2019. (II.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesülete által a Várkerület 7. sz. alatti ingatlanban folytatott tevékenységekről szóló beszámoló elfogadásáról

7/2019. (II.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Deák tér 2853/1 hrsz. alatt található, 80 m2 alapterületű épület hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés!)

8/2019. (II.28.) GB Határozat

Napirend elfogadása

9/2019. (II.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Rózsa u. 2. szám alatti lakóház megvételének tárgyában

10/2019. (II.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kőszegi út 1. szám alatti kivett lakóház, udvar kedvezményes bérleti díjas használatáról

11/2019. (III.20.) GB Határozat

Napirend elfogadása

12/2019. (III.20.) GB Határozat

Előterjesztés a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

13/2019. (III.20.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron-Tómalom fürdő mellett található, 0117/2 hrsz-ú ingatlan Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére történő használatba adásáról

14/2019. (III.28.) GB Határozat

Napirend elfogadása

15/2019. (III.28.) GB Határozat

Rendőrségi beszámoló Sopron és vonzáskörzetének 2018. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

16/2019. (IV.17.) GB Határozat

Napirend elfogadása

17/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1-2. szám alatti irodahelyiség Világító Lámpás Egyesület és SYN-KÓPÉK Alapítvány részére történő bérbeadásáról

18/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Zettl-Langer házzal kapcsolatos NKA pályázat benyújtásáról

19/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra

20/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

21/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

22/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

23/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

24/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló, 2018. évi közhasznúsági jelentés, 2019. évi üzleti terv)

25/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló, 2018. évi közhasznúsági jelentés, 2019. évi üzleti terv)

26/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló, 2018. évi közhasznúsági jelentés, 2019. évi üzleti terv)

27/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló és 2019. évi üzleti terv)

28/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló és 2019. évi üzleti terv)

29/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló, 2019. évi üzleti terv)

30/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló, 2019. évi üzleti terv)

31/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról (2018. évi beszámoló, 2019. évi üzleti terv)

32/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról (2018. évi beszámoló, 2019. évi üzleti terv)

33/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló, 2019. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés)

34/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló, 2019. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés)

35/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló, 2019. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés)

36/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló, 2019. évi üzleti terv)

37/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló, 2019. évi üzleti terv)

38/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló, 2019. évi üzleti terv)

39/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2018. évi beszámoló, 2019. évi üzleti terv)

40/2019. (IV.17.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 3. szám alatti, iroda- és kultúrház megnevezésű helyiségek Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány és Pedagógusok Soproni Művelődési Háza részére történő bérbeadásáról

41/2019. (IV.25.) GB Határozat

Napirend elfogadása

42/2019. (IV.25.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

43/2019. (IV.25.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

44/2019. (IV.25.) GB Határozat

Előterjesztés a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. 2018. évi központi költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról

45/2019. (IV.25.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Horvát és a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál-ház) módosításáról, valamint a Horvát és Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodások módosításáról

46/2019. (IV.25.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Horvát és a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál-ház) módosításáról, valamint a Horvát és Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodások módosításáról

47/2019. (IV.25.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Horvát és a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál-ház) módosításáról, valamint a Horvát és Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodások módosításáról

48/2019. (IV.25.) GB Határozat

Előterjesztés az Országos Meteorológiai Szolgálattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról

49/2019. (IV.25.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi, autóbusszal végzett személyszállítási feladatok pályázati kiírásáról (Zárt ülés!)

50/2019. (V.29.) GB Határozat

Napirend elfogadása

51/2019. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés egyesületek pályahasználatáról

52/2019. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés egyesületek pályahasználatáról

53/2019. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés egyesületek pályahasználatáról

54/2019. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

55/2019. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

56/2019. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Deák téren (3031 hrsz.) található, 267 m2 alapterületű multifunkciós épület hasznosítására kiírt pályázat visszavonásáról (Zárt ülés!)

57/2019. (V.29.) GB Határozat

Napirend elfogadása

58/2019. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátás telephelyén (Sopron, Lenkey u. 1-3.) üzemeltetett lift javításáról

59/2019. (VI.19.) GB Határozat

Napirend elfogadása

60/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Card városkártya bevezetéséről (rendeletalkotás)

61/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Card városkártya bevezetéséről (rendeletalkotás)

62/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Card városkártya bevezetéséről (rendeletalkotás)

63/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

64/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzéséhez való csatlakozásról

65/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

66/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

67/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

68/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

69/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

70/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

71/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Rákóczi Szövetség részére a Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével juttatandó támogatásról

72/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner Kristóf utca 48. sz. alatti, „Kristály Üzletházban” lévő, 9. és 12. számú üzlethelyiségek Soproni Sportiskola Egyesület részére történő bérbeadásáról

73/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény Idősek Otthonában (Sopron, Balfi utca 80.) a melegvízellátás és a fűtési rendszer felújítási munkáinak finanszírozásáról

74/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságáról (Zárt ülés!)

75/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Erzsébet u. 3. számú társasházban található, 2840/A/8 hrsz-ú lakás feletti padlástér-rész elidegenítéséről (Zárt ülés!)

76/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés az „M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos-Sopron országhatár szakasz a 8647. jelű Sopron, Északnyugati elkerülő úttal” megnevezésű projektben szereplő önkormányzati ingatlanokról (Zárt ülés!)

77/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés az „M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos-Sopron országhatár szakasz a 8647. jelű Sopron, Északnyugati elkerülő úttal” megnevezésű projektben szereplő önkormányzati ingatlanokról (Zárt ülés!)

78/2019. (VI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Szent György utca 12-14. sz. alatt található, 49/A/3 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő hasznosításáról (Zárt ülés!)

79/2019. (VI.27.) GB Határozat

Napirend elfogadása

80/2019. (VI.27.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 37. szám alatti lakóházban található üzletre fennálló elővásárlási jog tárgyában

81/2019. (VI.27.) GB Határozat

Előterjesztés a soproni múzeumi épületek vagyonkezelési szerződéséről

82/2019. (VI.27.) GB Határozat

Előterjesztés a soproni múzeumi épületek vagyonkezelési szerződéséről

83/2019. (VI.27.) GB Határozat

Előterjesztés a soproni múzeumi épületek vagyonkezelési szerződéséről

84/2019. (VIII.14.) GB Határozat

Napirend elfogadása

85/2019. (VIII.14.) GB Határozat

Előterjesztés a Páneurópai Piknik Emlékpark Látogatóközpontjának átadására a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. részére

86/2019. (VIII.14.) GB Határozat

Előterjesztés a Páneurópai Piknik Emlékpark Látogatóközpontjának átadására a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. részére

87/2019. (VIII.14.) GB Határozat

Előterjesztés a Páneurópai Piknik Emlékpark Látogatóközpontjának átadására a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. részére

88/2019. (VIII.14.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról (Sopron, Móricz Zsigmond utca 2.)

89/2019. (VIII.14.) GB Határozat

Előterjesztés parkoló kialakításáról a „FORENO” Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. tulajdonában álló ingatlanon

90/2019. (X.30.) GB Határozat

Napirend elfogadása

91/2019. (X.30.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

92/2019. (X.30.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

93/2019. (X.30.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

94/2019. (X.30.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának megválasztásáról (Zárt ülés!)

95/2019. (X.30.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának megválasztásáról (Zárt ülés!)

96/2019. (X.30.) GB Határozat

Előterjesztés a „FORENO” Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának megválasztásáról (Zárt ülés!)

97/2019. (XI.12.) GB Határozat

Napirend elfogadása

98/2019. (XI.12.) GB Határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj valamint az egyes „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

99/2019. (XI.12.) GB Határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj valamint az egyes „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

100/2019. (XI.19.) GB Határozat

Napirend elfogadása

101/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1-2. sz. alatti raktárhelyiség Soproni Bárka Baptista Gyülekezet részére történő bérbeadásáról

102/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiségek Soproni Bárka Baptista Gyülekezet részére történő bérbeadásáról

103/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Magyar utca 19. sz. alatti helyiségcsoport Határok Nélkül Soproni Művészeti és Kulturális Alapítvány részére történő bérbeadásáról

104/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kuruc krt. 2. sz. alatti épületrész Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete részére történő bérbeadásáról

105/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kőszegi út 1. sz. alatti lakás Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete részére történő bérbeadásáról

106/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlan földszinti helyiségének a Soproni Szociális Intézmény részére történő bérbeadásáról

107/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja részére történő bérbeadásáról

108/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. sz. alatti helyiség Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja részére történő bérbeadásáról

109/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti közösségi helyiség 66. sz. Báthory László Cserkészcsapat részére történő bérbeadásáról

110/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey F. u. 5. szám alatti műhely Soproni Rádióamatőr Klub Egyesület részére történő bérbeadásáról

111/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. sz. alatti helyiség Alternatívák Alapítvány részére történő bérbeadásáról

112/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Soproni Horváth József u. 13. sz. alatti raktárhelyiség Alternatívák Alapítvány számára történő bérbeadásáról

113/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey Ferenc u. 5. szám alatti műhely Soproni Modellező Egyesület részére történő bérbeadásáról

114/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiségek Magyar Vöröskereszt Soproni Területi Szervezete részére történő bérbeadásáról

115/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Teleki Pál u. 20/A. sz. alatti helyiségcsoport Magyar Vöröskereszt Győr-Moson Sopron Megyei Szervezetének Jereváni Alapszervezete részére történő bérbeadásáról

116/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti helyiség Napsugár Nyugdíjas Klub részére történő bérbeadásáról

117/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Csengery u. 52/C. szám alatti raktárhelyiség Soproni Szociális Intézmény részére történő bérbeadásáról

118/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti raktárhelyiség Soproni Szociális Intézmény részére történő bérbeadásáról

119/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Teleki P. u. 20. szám alatti helyiség Soproni Lővéri Nyugdíjas Klub részére történő bérbeadásáról

120/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. sz. alatti raktárhelyiség Hívószó Család és Egészségvédő Alapítvány részére történő bérbeadásáról

121/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti közösségi helyiség Hova Tovább Közhasznú Alapítvány részére történő bérbeadásáról

122/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. sz. alatti ingatlan I. emeleti helyiség Soproni Zsidó Hitközség részére történő bérbeadásáról

123/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 6. szám alatti raktárhelyiség Sógor Ferenc részére történő bérbeadásáról

124/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 98. sz. alatti épülettel szemközti szolgáltató épület 3. számú üzlethelyiségének a Soproni Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére történő bérbeadásáról

125/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 19. sz. alatti üzlethelyiség részét képező 230 m2 alapterületű helyiségrész Csipler Vanda részére történő bérbeadásáról

126/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 3. szám alatti, iroda- és kultúrház megnevezésű helyiségek Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány és Pedagógusok Soproni Művelődési Háza részére történő bérbeadásáról

127/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 3. szám alatti, iroda- és kultúrház megnevezésű helyiségek Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány és Pedagógusok Soproni Művelődési Háza részére történő bérbeadásáról

128/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti raktárhelyiség Regényi Győző részére történő bérbeadásáról

129/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérleti szerződésének megkötéséről Dr. Brezvai Évával és Dr. Vidra Tímeával

130/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés orvosi rendelő bérleti szerződésének módosításáról (Lenkey utca 1-3.)

131/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

132/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

133/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

134/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

135/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2019. évi használatáról

136/2019. (XI.19.) GB Határozat

Előterjesztés az „M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos - Sopron Országhatár szakasz a 8647. jelű Sopron, Északnyugati elkerülő úttal” megnevezésű projektben szereplő önkormányzati ingatlanokról (Zárt ülés!)

137/2019. (XI.28.) GB Határozat

Napirend elfogadása

138/2019. (XI.28.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi, autóbusszal végzett személyszállítás 2020-2021. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, közszolgáltatási kötelezettség elrendelése)

139/2019. (XI.28.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi, autóbusszal végzett személyszállítás 2020-2021. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, közszolgáltatási kötelezettség elrendelése)

140/2019. (XI.28.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról (rendeletalkotás)

141/2019. (XI.28.) GB Határozat

Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról (rendeletalkotás)

142/2019. (XI.28.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

143/2019. (XI.28.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

144/2019. (XI.28.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

145/2019. (XI.28.) GB Határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződésének módosításáról

146/2019. (XI.28.) GB Határozat

Napirend elfogadása

147/2019. (XI.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1-2. szám alatti irodahelyiség Autitok Egyesület és SYN-KÓPÉK Alapítvány részére történő bérbeadásáról

148/2019. (XI.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1-2. szám alatti irodahelyiség Halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére Alapítvány részére történő bérbeadásáról

149/2019. (XII.11.) GB Határozat

Napirend elfogadása

150/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés!)

151/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a 2019. évi közbeszerzési terv módosításáról

152/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Kapuvári Vízitársulat intézőbizottságába egy fő intézőbizottsági tag kijelöléséről

153/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

154/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

155/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

156/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

157/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a „Sopron Plaza” melletti 4455/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon parkoló kialakításáról

158/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a TOP projektkiválasztó-értékelő bizottsággal kapcsolatos döntésről

159/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a „FORENO” Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

160/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. felügyelőbizottságáról

161/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról

162/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról

163/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról

164/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról

165/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról

166/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról

167/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról

168/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról

169/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

170/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

171/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

172/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

173/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

174/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Győri úti ingatlanok pályázati úton történő eladásáról (Zárt ülés!)

175/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról (Zárt ülés!)

176/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról (Zárt ülés!)

177/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról (Zárt ülés!)

178/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról (Zárt ülés!)

179/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról (Zárt ülés!)

180/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról (Zárt ülés!)

181/2019. (XII.11.) GB Határozat

Napirend elfogadása

182/2019. (XII.11.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 7. szám alatti raktárhelyiség dr. Rumpf János részére történő bérbeadásáról

183/2019. (XII.19.) GB Határozat

Napirend elfogadása

184/2019. (XII.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

185/2019. (XII.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

186/2019. (XII.19.) GB Határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntésekről

187/2019. (XII.19.) GB Határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntésekről

188/2019. (XII.19.) GB Határozat

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntésekről

189/2019. (XII.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Hillebrand Jenő utca 3. (Balfi út 158.) szám alatti, 5368/2 hrsz-ú ingatlanon található sportcsarnok Soproni Polgári Lövész Egyesület részére történő bérbeadásáról

190/2019. (XII.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet regionális központjának ügyében (Zárt ülés!)