datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2019-02-28 Kgy rendes ülés meghívó

 

 

40267/2019.

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2019. február 28-án csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 

1.      

Előterjesztés a Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

2.      

Előterjesztés a Trefort Téri Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

3.      

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve alapításával összefüggő intézkedések meghozataláról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           Csécseiné Kishegyi Valéria intézményvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

4.      

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2019. évi intézkedésekről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

5.      

Beszámoló a 2018. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

6.      

Előterjesztés a 2019. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

7.      

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2018. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                                   Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                   Csiszár Ákos, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                                   dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                   dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                   Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                   Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                   Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

8.      

Előterjesztés a Sopron, Deák tér 2853/1 hrsz. alatt található, 80 m2 alapterületű épület hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

9.      

Tájékoztató Sopron rendezvényterületének kialakításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

10.  

Előterjesztés közterület elnevezéséről Lőverek városrészben (Harkai út közelében)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

11.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                                   dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

 

12.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                                   dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2019. február 15.

 

Dr. Fodor Tamás

polgármester