datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2019-02-20 GB rendes ülés meghívó

 

 

40038-2/2019.

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

2019. február 20. napján (szerdán) 15:00-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 

1.       

Előterjesztés a 2019. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

közgyűlési előterjesztés

2.      

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2018. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                                   Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                   Csiszár Ákos, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                                   dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                   dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                   Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                   Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                   Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

közgyűlési előterjesztés

3.      

Előterjesztés a Sopron, Deák tér 2853/1 hrsz. alatt található, 80 m2 alapterületű épület hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

 

 

közgyűlési előterjesztés

4.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :          Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                                   dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

közgyűlési előterjesztés

5.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :          Király Attiláné osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                                   dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

közgyűlési előterjesztés

6.      

Előterjesztés a Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesülete által a Várkerület 7. sz. alatti ingatlanban folytatott tevékenységekről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

bizottsági előterjesztés

Sopron, 2019. február 15.

 

 

 

           Tóth Éva

Gazdasági Bizottság Elnökének megbízásából készítette:

 

dr. Kovács Gábor

Gazdasági Bizottság titkára