datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2019-06-27 Kgy rendes ülés meghívó

 

 

40267-9/2019.

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2019. június 27-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:

 

1.      

Előterjesztés a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

2.      

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

3.      

Előterjesztés a Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázat elbírálására

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

4.      

Előterjesztés a Trefort Téri Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázat elbírálására

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

5.      

Előterjesztés közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

6.      

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné osztályvezető

                          Kuntár Viktória osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                          dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

7.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzéséhez való csatlakozásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

8.      

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

9.      

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

10.  

Előterjesztés a Sopron, Erzsébet u. 3. számú társasházban található, 2840/A/8 hrsz-ú lakás feletti padlástér-rész elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

11.  

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

12.  

Előterjesztés az „M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos-Sopron országhatár szakasz a 8647. jelű Sopron, Északnyugati elkerülő úttal” megnevezésű projektben szereplő önkormányzati ingatlanokról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

 

 

 

 

13.  

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szervének üléséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

14.  

Előterjesztés a Sopron, Szent György utca 12-14. sz. alatt található, 49/A/3 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő hasznosításáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

15.  

Előterjesztés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel „A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem” című TOP pályázat keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

16.  

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Jereván lakótelepen

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

17.  

Előterjesztés Kempten testvérvárosba történő kiutazásról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

18.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                                   dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

19.  

Előterjesztés új bölcsődei férőhelyek kialakításával kapcsolatos TOP pályázatok benyújtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

 

 

 

 

20.  

Előterjesztés a „Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében” című TOP pályázat keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

21.  

Előterjesztés kulturális feladatot ellátó alapítványok támogatásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

22.  

Előterjesztés a Sopron Card városkártya bevezetéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           Udvardi Krisztina ügyvezető helyettes

                          Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó

 

 

23.  

Előterjesztés a Rákóczi Szövetség részére a Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével juttatandó támogatásról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2019. június 14.

 

Dr. Fodor Tamás

polgármester