datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2019-11-28 Kgy rendes ülés meghívó

 

 

40267-15/2019.

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2019. november 28-án csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:

 

1.      

Közgyűlési bizottságok és településrészi önkormányzatok (még esküt nem tett) nem képviselő tagjainak eskütétele

 

 

2.                

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

 

 

3.                

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Pojbics Szabolcs ügyvezető

                                   Király Attiláné osztályvezető

 

 

4.                

Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

5.                

Előterjesztés a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába tagok megválasztásáról, valamint a Társulás létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálatáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:           Király Attiláné osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

6.                

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Győri út közelében (2 utca)

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

7.                

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Présház telepnél

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

8.                

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Hosszú utca mögött

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

9.                

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Nemeskúti útnál

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

10.             

Előterjesztés a „Zettl-Langer ház, Sopron, Balfi út 11. műemléképület homlokzati nyílászáróinak részbeni felújítása” tárgyú NKA pályázathoz kapcsolódó Zettl-Langer Gyűjteményi Alapítvány által nyújtott forrás átvételéről

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

11.             

Előterjesztés az „M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos - Sopron Országhatár szakasz a 8647. jelű Sopron, Északnyugati elkerülő úttal” megnevezésű projektben szereplő önkormányzati ingatlanokról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

12.             

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:   dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

13.             

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény magasabb vezetői megbízásának pályázati felhívásáról

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

 

 

 

 

14.             

Előterjesztés a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2019. évi használatáról

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

15.             

Előterjesztés kulturális feladatot ellátó alapítvány támogatásáról

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

16.             

Előterjesztés a „Sopron” név használatáról, a városi jelképekről és azok használatáról, valamint a középületeknek és közterületeknek nemzeti és a városi ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről szóló 10/2000. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

17.             

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

18.             

Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2019. november 15.

 

 

Dr. Farkas Ciprián

polgármester