datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2019-12-19 Kgy rendes ülés meghívó

  40267-17/2019.


 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2019. december 19-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

1.                

Előterjesztés a Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

2.                

Közgyűlési bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak eskütétele

3.                

Előterjesztés a 2019. évi közbeszerzési terv módosításáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

4.                

Előterjesztés közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

5.                

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Patzner László belső ellenőrzési vezető

6.                

Előterjesztés a Kapuvári Vízitársulat intézőbizottságába egy fő intézőbizottsági tag kijelöléséről

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

7.                

Előterjesztés a Sopron, Győri úti ingatlanok pályázati úton történő eladásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

8.                

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalárólElőterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Kelemen Imre ügyvezető

9.                

Előterjesztés a „Sopron Plaza” melletti 4455/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon parkoló kialakításáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

10.             

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

11.             

Előterjesztés a TOP projektkiválasztó-értékelő bizottsággal kapcsolatos döntésről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

12.             

Előterjesztés a „FORENO” Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

13.             

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. felügyelőbizottságáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                      Pojbics Szabolcs ügyvezető

14.             

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

15.             

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                      Kosztka László ügyvezető

16.             

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

17.             

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

18.             

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadók:           Varga Zoltán János vezérigazgató

                      Papné Horváth Barbara osztályvezető

19.             

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

20.             

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

21.             

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

22.             

Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:            dr. Tengölics Tamás osztályvezető

23.   

Előterjesztés elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2019. december 7.

 

Dr. Farkas Ciprián

polgármester