datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága üléseinek 2020. évi határozatai

 

Határozat száma

Előterjesztés címe

1/2020. (II.19.) GB Határozat

Napirend elfogadása

2/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés a 2020. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

3/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálatáról

4/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálatáról

5/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálatáról

6/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Szent Mihály utca 9. szám alatt található tárolók értékesítéséről (Zárt ülés!)

7/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Szent Mihály utca 9. szám alatt található tárolók értékesítéséről (Zárt ülés!)

8/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés az ún. Rendezvényterület ingatlanainak önkormányzati vagyonkezelésbe való kéréséről

9/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés az „M85 Csorna II. ütem – Sopron-kelet” megnevezésű projektben szereplő önkormányzati ingatlanról (Zárt ülés!)

10/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés a 9400 Sopron, Ravazd utca 27. sz. alatti ingatlan előtt található, 1453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

11/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött használatba adási szerződések módosításáról

12/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött használatba adási szerződések módosításáról

13/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

14/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

15/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

16/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra

17/2020. (II.19.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesülete által a Sopron, Várkerület 7. sz. alatti ingatlanban folytatott tevékenységekről szóló 2019. évi beszámoló elfogadásáról

18/2020. (II.27.) GB Határozat

Napirend elfogadása

19/2020. (II.27.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

20/2020. (II.27.) GB Határozat

Előterjesztés az UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kft. GYIK Rendezvényházzal kapcsolatos beszámolási kötelezettségének teljesítéséről

21/2020. (II.27.) GB Határozat

Előterjesztés a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

22/2020. (II.27.) GB Határozat

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

23/2020. (II.27.) GB Határozat

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

24/2020. (II.27.) GB Határozat

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

25/2020. (II.27.) GB Határozat

Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról (rendeletalkotás)

26/2020. (III.12.) GB Határozat

Napirend elfogadása

27/2020. (III.12.) GB Határozat

Előterjesztés a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű rekonstrukciójáról

28/2020. (III.12.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Paprét 24. szám alatt található, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jog tárgyában

29/2020. (III.18.) GB Határozat

Napirend elfogadása

30/2020. (III.18.) GB Határozat

Előterjesztés a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

31/2020. (III.26.) GB Határozat

Napirend elfogadása

32/2020. (III.26.) GB Határozat

Előterjesztés tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének felújítása vonatkozásában (Zárt ülés!)

33/2020. (III.26.) GB Határozat

Előterjesztés az Állami Számvevőszéknek az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzéséről (Intézkedési terv)

34/2020. (III.26.) GB Határozat

Előterjesztés az Állami Számvevőszéknek az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzéséről (Intézkedési terv)

35/2020. (III.26.) GB Határozat

Előterjesztés a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

36/2020. (III.26.) GB Határozat

Előterjesztés a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

37/2020. (III.26.) GB Határozat

Előterjesztés a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

38/2020. (III.26.) GB Határozat

Előterjesztés a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

39/2020. (III.26.) GB Határozat

Előterjesztés a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

40/2020. (VI.26.) GB Határozat

Napirend elfogadása

41/2020. (VI.26.) GB Határozat

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete

2019. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

42/2020. (VI.26.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020-2025. évre vonatkozó gazdasági programjáról

43/2020. (VI.26.) GB Határozat

Előterjesztés a Bánfalvi Óvoda Gesztenyés körúti Tagóvoda (Sopron, Gesztenyés körút 2.) csoportszobája mennyezetének javításáról

44/2020. (VI.26.) GB Határozat

Előterjesztés a Lackner Kristóf Általános Iskola (Sopron, Révai Miklós u. 2.) konyha víznyomó vezetékének javításáról

45/2020. (VI.26.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 7. szám alatti raktárhelyiség dr. Rumpf János részére történő bérbeadásáról

46/2020. (VI.30.) GB Határozat

Napirend elfogadása

47/2020. (VI.30.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény Idősek Otthona (Sopron, Balfi út 80.) csapadék csatorna javításáról

48/2020. (VII. 14.) GB határozat

Napirend elfogadása

49/2020. (VII. 14.) GB határozat

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Százszorszép Bölcsőde szennyvízelvezető csatorna cseréjére, a Központi Előkészítő Konyha részére egyetemes konyhagép beszerzésére, illetve a Napraforgó Bölcsőde sütőcseréjére

50/2020. (VII. 14.) GB határozat

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Százszorszép Bölcsőde szennyvízelvezető csatorna cseréjére, a Központi Előkészítő Konyha részére egyetemes konyhagép beszerzésére, illetve a Napraforgó Bölcsőde sütőcseréjére

51/2020. (VII. 14.) GB határozat

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Százszorszép Bölcsőde szennyvízelvezető csatorna cseréjére, a Központi Előkészítő Konyha részére egyetemes konyhagép beszerzésére, illetve a Napraforgó Bölcsőde sütőcseréjére

52/2020. (VII. 22.) GB határozat

Napirend elfogadása

53/2020. (VII. 22.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

54/2020. (VII. 22.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

55/2020. (VII. 22.) GB határozat

Előterjesztés egyesület pályahasználatáról

56/2020. (VIII. 26.) GB határozat

Napirend elfogadása

57/2020. (VIII. 26.) GB határozat

Előterjesztés a Sport Club Futball Kft. támogatásáról

58/2020. (VIII. 26.) GB határozat

Előterjesztés a Sport Club Futball Kft. támogatásáról

59/2020. (IX. 16.) GB határozat

Napirend elfogadása

60/2020. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

61/2020. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés a helyi, autóbusszal végzett személyszállítási feladatok pályázati kiírásáról (Zárt ülés!)

62/2020. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Kurucdomb sor 3. szám alatti társasházban található padlástér elidegenítéséről (Zárt ülés!)

63/2020. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Lánzséri út 11. és a Panoráma út 36. sz. alatti ingatlanok között található, soproni 6976 hrsz-ú ingatlan, valamint 30 db Sixteam típusú kerékpár tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

64/2020. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Lánzséri út 11. és a Panoráma út 36. sz. alatti ingatlanok között található, soproni 6976 hrsz-ú ingatlan, valamint 30 db Sixteam típusú kerékpár tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

65/2020. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés Sopron, II. Rákóczi F. u. 29. Fsz. 4. sz. alatti lakás bérbeadásáról

66/2020. (IX. 16.) GB határozat

Előterjesztés Sopron, Rodostói u. 2. Fsz. 4. Sz. alatti lakás bérbeadásáról

67/2020. (IX. 24.) GB határozat

Napirend elfogadása

68/2020. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

69/2020. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés Sopron, Petőfi tér 5. I. em. 5. sz. alatti lakás bérbeadásáról

70/2020. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés Sopron, Balfi u. 7. I. em. 2. sz. alatti lakás bérbeadásáról

71/2020. (IX. 24.) GB határozat

Napirend elfogadása

72/2020. (IX. 24.) GB határozat

Előterjesztés a Balfi Sportegyesület pályahasználatáról

73/2020. (X. 21.) GB határozat

Napirend elfogadása

74/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a 2020. évi közbeszerzési terv módosításáról

75/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés az F.K.L. Kft. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

76/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés az F.K.L. Kft. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

77/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés az F.K.L. Kft. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

78/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

79/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

80/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

81/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

82/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződésének módosításáról

83/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Orsolya tér 4. szám alatti épület bérlőkijelölési jogának rendezéséről (Zárt ülést!)

84/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés Sopron, Rodostói u. 2. fsz. 4. sz. alatti lakás bérbeadásáról

85/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés Sopron, Rodostói u. 2. fsz. 4. sz. alatti lakás bérbeadásáról

86/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Új utca 8. szám alatti ingatlan Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére történő bérbeadásáról

87/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 1-2. szám alatti, 38 m2 alapterületű irodahelyiség Soproni Fotóklub Egyesület részére történő bérbeadásáról

88/2020. (X. 21.) GB határozat

Napirend elfogadása

89/2020. (X. 21.) GB határozat

Előterjesztés Alpokalja Íjász Sportegyesület teremhasználatáról

90/2020. (X. 29.) GB határozat

Napirend elfogadása

91/2020. (X. 29.) GB határozat

Előterjesztés a soproni adventi vásárban felállított faházak pályázat útján történő ingyenes használatba adásáról

92/2020. (X. 29.) GB határozat

Előterjesztés a soproni adventi vásárban felállított faházak pályázat útján történő ingyenes használatba adásáról

93/2020. (X. 29.) GB határozat

Előterjesztés a soproni adventi vásárban felállított faházak pályázat útján történő ingyenes használatba adásáról

94/2020. (X. 29.) GB határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner Kristóf utca 1. szám alatti, 483/2/A/1 hrsz.-ú, 82 m2 alapterületű irodahelyiségről (Zárt ülés!)