datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága üléseinek 2020. évi határozatai


1/2020. (II. 19.) határozat

Napirend elfogadása

2/2020. (II. 19.) határozat

Előterjesztés a 2020. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

3/2020. (II. 19.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020 módosításának elfogadásáról

4/2020. (II. 19.) határozat

Előterjesztés az „M85 Csorna II. ütem – Sopron-kelet” megnevezésű projektben szereplő önkormányzati ingatlanról (Zárt ülés tartható!)

5/2020. (II. 19.) határozat

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről I. (Zárt ülés!)

6/2020. (II. 19.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

7/2020. (II. 19.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

8/2020. (II. 19.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

9/2020. (II. 19.) határozat

Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra

10/2020. (II. 19.) határozat

Előterjesztés „A helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban” című TOP pályázat keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosításáról

11/2020. (II. 19.) határozat

Előterjesztés a soproni 01076/68 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

12/2020. (II. 19.) határozat

Előterjesztés a soproni 01076/129 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

13/2020. (II. 19.) határozat

Előterjesztés a soproni 01082/60 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

14/2020. (II. 27.) határozat

Napirend elfogadása

15/2020. (II. 27.) határozat

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

16/2020. (II. 27.) határozat

Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról (rendeletalkotás)

17/2020. (III. 12.) határozat

Napirend elfogadása

18/2020. (III. 12.) határozat

Előterjesztés a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű rekonstrukciójáról

19/2020. (III. 18.) határozat

Napirend elfogadása

20/2020. (III. 18.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Medvehagyma utca és a Szénégető dűlő között

21/2020. (III. 18.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Medvehagyma utca és a Szénégető dűlő között

22/2020. (III. 18.) határozat

Előterjesztés a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

23/2020. (III. 18.) határozat

Előterjesztés „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

24/2020. (III. 18.) határozat

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

25/2020. (III. 18.) határozat

Előterjesztés a soproni 01076/46 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

26/2020. (III. 18.) határozat

Előterjesztés a soproni 06/16 hrsz.-ú és a soproni 010/363 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

27/2020. (III. 18.) határozat

Előterjesztés a soproni 01074/11 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

28/2020. (III. 18.) határozat

Előterjesztés a „Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása” keretében, a Sopron Széchenyi tér 13. szám alatti épület Erzsébet utca felőli homlokzatának felújítására benyújtott pályázatról

29/2020. (III. 18.) határozat

Előterjesztés a „Várkerület Portál Program” keretében, a Sopron, Széchenyi tér 13. szám alatti épület portál- és homlokzatfelújítására benyújtott pályázatról. 

30/2020. (VI. 25.) határozat

Napirend elfogadása

31/2020. (VI. 25.) határozat

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2019. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

32/2020. (VI. 25.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020-2025. évre vonatkozó gazdasági programjáról

33/2020. (VI. 25.) határozat

Előterjesztés a soproni 01082/62 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

34/2020. (VI. 25.) határozat

Előterjesztés a soproni 046/15, 046/17-19, 046/22-24, 046/30, 064/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

35/2020. (VII. 22.) határozat

Napirend elfogadása

36/2020. (VII. 22.) határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

37/2020. (VII. 22.) határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

38/2020. (VIII. 26.) határozat

Napirend elfogadása

39/2020. (VIII. 26.) határozat

Előterjesztés „a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata” módosításáról - a Lőver körúton található SVSE Sporttelep területére vonatkozóan, a meglévő teniszpályák lefedése céljából (rendeletalkotás)

40/2020. (VIII. 26.) határozat

Előterjesztés „A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése” című TOP pályázat keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

41/2020. (IX. 16.) határozat

Napirend elfogadása

42/2020. (IX. 16.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Fehér út környékén

43/2020. (IX. 16.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Fehér út környékén

44/2020. (IX. 16.) határozat

Előterjesztés a helyi, autóbusszal végzett személyszállítási feladatok pályázati kiírásáról (Zárt ülés!)

45/2020. (IX. 16.) határozat

Előterjesztés hatósági bizonyítvány kiállítása eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

46/2020. (IX. 16.) határozat

Előterjesztés a 064/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

47/2020. (IX. 16.) határozat

Előterjesztés a 01112/8 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

48/2020. (IX. 16.) határozat

Előterjesztés a 01067/17 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

49/2020. (IX. 16.) határozat

Előterjesztés a 01076/35 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

50/2020. (IX. 16.) határozat

Előterjesztés a 01078/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

51/2020. (IX. 16.) határozat

Előterjesztés a 01082/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

52/2020. (IX. 24.) határozat

Napirend elfogadása

53/2020. (IX. 24.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

54/2020. (IX. 24.) határozat

Előterjesztés „Víziközművek Energia- hatékonyságának Fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról

55/2020. (IX. 24.) határozat

Előterjesztés lakossági szennyvíz és ivóvíz közműépítés támogatásról

56/2020. (X. 21.) határozat

Napirend elfogadása

57/2020. (X. 21.) határozat

Előterjesztés a 2020. évi közbeszerzési terv módosításáról

58/2020. (X. 21.) határozat

Előterjesztés lakossági szennyvíz és ivóvíz közműépítés támogatás módosításáról

59/2020. (X. 29.) határozat

Napirend elfogadása

60/2020. (X. 29.) határozat

Előterjesztés a soproni adventi vásárban felállított faházak pályázat útján történő ingyenes használatba adásáról

61/2020. (X. 29.) határozat

Előterjesztés a soproni adventi vásárban felállított faházak pályázat útján történő ingyenes használatba adásáról

62/2020. (X. 29.) határozat

Előterjesztés a soproni adventi vásárban felállított faházak pályázat útján történő ingyenes használatba adásáról