datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2020-02-27 Kgy rendes ülés előterjesztései

40227/2020.

Frissítve: 2020: február 25.


Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2020. február 27-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

Napirendi pontok:

 

1.      

Előterjesztés a 2020. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:            dr. Sárvári Szabolcs jegyző

2.      

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2019. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                     dr. Simon István alpolgármester

                     Csiszár Szabolcs alpolgármester

                     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                     Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                     Abdai Zsolt, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                     Pongráczné Várnai Mária, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                     Magas Ádám, a Költségvetési Bizottság elnöke

                     Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                     Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                     Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:           dr. Kovács Gábor aljegyző

3.      

Beszámoló a 2019. évben hozott közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

4.      

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:            dr. Kovács Gábor aljegyző
5.      

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálatáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                      Király Attiláné osztályvezető

6.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Program
2014-2020 módosításának elfogadásáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:            Tóth Gábor osztályvezető

7.      

Előterjesztés a Sopron, Szent Mihály utca 9. szám alatt található tárolók értékesítéséről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

8.      

Előterjesztés az ún. Rendezvényterület ingatlanainak önkormányzati vagyonkezelésbe való kéréséről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                      Papné Horváth Barbara osztályvezető

                      Tóth Gábor osztályvezető

9.      

Előterjesztés az „M85 Csorna II. ütem – Sopron-kelet” megnevezésű projektben szereplő önkormányzati ingatlanról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

10.   

Előterjesztés a 9400 Sopron, Ravazd utca 27. sz. alatti ingatlan előtt található, 1453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

11.   

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött használatba adási szerződések módosításáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                      dr. Tengölics Tamás osztályvezető

12.   

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2020. évi intézkedésekről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:            dr. Tengölics Tamás osztályvezető

13.   

Előterjesztés a települési támogatásként nyújtható méltányossági gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:            dr. Tengölics Tamás osztályvezető

14.   

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről I. (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:            Németh Gergely városi főépítész

15.   

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről II. (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:            Németh Gergely városi főépítész

16.   

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény magasabb vezetői álláshely betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:            dr. Tengölics Tamás osztályvezető

17.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                      dr. Kovács Gábor aljegyző

                      Király Attiláné osztályvezető

                      Papné Horváth Barbara osztályvezető

                      Tóth Gábor osztályvezető

                      dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                      dr. Brummer Krisztián irodavezető

18.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:  dr. Farkas Ciprián polgármester

                     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:         dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                     dr. Kovács Gábor aljegyző

                     Király Attiláné osztályvezető

                     Papné Horváth Barbara osztályvezető

                     dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                     Tóth Gábor osztályvezető

                     dr. Brummer Krisztián irodavezető

Kapcsolódó anyagok:

– Könyvvizsgálói Jelentés

– a Költségvetési Bizottság határozata

19.   

Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:           Tóth Gábor osztályvezető

20.   

Előterjesztés „A helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban” című TOP pályázat keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosításáról

Előterjesztő:    dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Sopron, 2020. február 25.