datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2020-02-24 JÜB rendes ülés előterjesztései

 40035-2/2020.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2020. február 24. napján (hétfőn) 16:00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

Napirendi pontok:

1.        

Előterjesztés a 2020. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

2.       

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2019. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztők:     dr. Farkas Ciprián polgármester

                         dr. Simon István alpolgármester

                         Csiszár Szabolcs alpolgármester

                         dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                         Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                         Abdai Zsolt, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                         Pongráczné Várnai Mária, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                         Magas Ádám, a Költségvetési Bizottság elnöke

                         Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                         Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                         Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

3.       

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

4.       

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálatáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók :          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                       Király Attiláné osztályvezető

5.       

Előterjesztés a Sopron, Szent Mihály utca 9. szám alatt található tárolók értékesítéséről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

6.       

Előterjesztés az ún. Rendezvényterület ingatlanainak önkormányzati vagyonkezelésbe való kéréséről

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók :          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                       Papné Horváth Barbara osztályvezető

                       Tóth Gábor osztályvezető

7.       

Előterjesztés a 9400 Sopron, Ravazd utca 27. sz. alatti ingatlan előtt található, 1453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

8.       

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött használatba adási szerződések módosításáról

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók :          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                       dr. Tengölics Tamás osztályvezető

9.       

Előterjesztés települési támogatásként nyújtható méltányossági gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

10.    

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről I. (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

11.     

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről II. (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

12.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

Előadók :          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                       dr. Kovács Gábor aljegyző

                       Király Attiláné osztályvezető

                       Papné Horváth Barbara osztályvezető

                       Tóth Gábor osztályvezető

                       dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                       dr. Brummer Krisztián irodavezető

13.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                       dr. Simon István alpolgármester

Előadók :          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                       dr. Kovács Gábor aljegyző

                       Király Attiláné osztályvezető

                       Papné Horváth Barbara osztályvezető

                       dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                       Tóth Gábor osztályvezető

                       dr. Brummer Krisztián irodavezető

A 2020. évi költségvetés intézményi egyeztetésének jegyzőkönyvei

14.    

Előterjesztés „A helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban” című TOP pályázat keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosításáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron, 2020. február 17.