datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2020-02-20 NB rendes ülés meghívó

Üi.sz.: 59571-1/2020

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának

2020. február 20-án csütörtök 14 óra 00 perckor

a Városháza (Fő tér 1.) Fogadótermében tartandó

Rendes ülésre

 

Napirendi pontok:

1.

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék 2020. évi nyári és téli zárva tartásának rendjéről

          Előterjesztő:        Csiszár Szabolcs alpolgármester

          Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

Bizottsági

 előterjesztés

 

2.

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2019. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztők: dr. Farkas Ciprián polgármester

                   dr. Simon István alpolgármester

                   Csiszár Szabolcs alpolgármester

                   dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                  Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                  Abdai Zsolt, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                  Pongráczné Várnai Mária, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                  Magas Ádám, a Költségvetési Bizottság elnöke

                  Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                  Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                  Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:        dr. Kovács Gábor aljegyző

Közgyűlési előterjesztés

 

3.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:      dr. Farkas Ciprián polgármester

                         dr. Simon István alpolgármester

Előadók:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                         dr. Kovács Gábor aljegyző

                         Király Attiláné osztályvezető

                         Papné Horváth Barbara osztályvezető

                         Tóth Gábor osztályvezető

                         dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                         dr. Brummer Krisztián irodavezető

Közgyűlési előterjesztés

 

4.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:      dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

Közgyűlési előterjesztés

 

5.

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény magasabb vezetői álláshely betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:       dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

Közgyűlési előterjesztés

  zárt ülés

6.

Előterjesztés a települési támogatásként nyújtható méltányossági gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:       dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

Közgyűlési előterjesztés

  zárt ülés

7.

Előterjesztés a Sopron, Rozália u. 3. fszt. 1. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről

          Előterjesztő:        Dr. Simon István alpolgármester

          Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

Bizottsági

 előterjesztés

   zárt ülés

8.

Előterjesztés a Sopron, Új u. 28. I/9. szám alatt lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

          Előterjesztő:        Dr. Simon István alpolgármester

          Előadó:               dr. Tengölics Tamás osztályvezető

Bizottsági

 előterjesztés

   zárt ülés

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2020. 02. 14.

 

                                                                                   Péli Nikoletta

                                                                                Népjóléti Bizottság elnöke

Készítette:

Kaptay Andrea

Népjóléti Bizottság titkára

Tel: 9/515-136

e-mail:        kaptay.andrea@sopron-ph.hu