datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2020-02-27 JÜB rendkívüli ülés előterjesztései

40035-3/2020.


 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2020. február 27. napján (csütörtökön) 12:30 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendkívüli ülésére

 

 

Napirendi pontok:

1.        

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

2.       

Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezéséről

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

3.       

Előterjesztés a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő megállapodás jóváhagyásáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

4.       

Előterjesztés az ERFO Rehabilitációs Foglakoztató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő megállapodás aláírásáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

5.       

Előterjesztés a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

6.       

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

7.       

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadók :           Varga Zoltán János vezérigazgató

                         Papné Horváth Barbara osztályvezető

8.       

Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

Sopron, 2020. február 26.