datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi határozataiHatározat száma

Határozat tárgya

1/2020. (I. 29.) határozata

a napirend elfogadásáról

2/2020. (I. 29.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás 2020. évi felülvizsgálatáról

3/2020. (I. 29.) határozata

a 2020/2021. tanévre vonatkozóan meghatározott iskolai felvételi körzetek módosításával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról

4/2020. (I. 29.) határozata

a Rejpál ház pincehelyiségének felújításáról

5/2020. (I. 29.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. január-február hónapban várható kiadásairól (Szári Német Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatfelvétel)

6/2020. (I. 29.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. január-február hónapban várható kiadásairól („Sopron és Környéke Német Kultúrklub” Egyesület bál)

7/2020. (I. 29.) határozata

a 2019. évi működési támogatás felhasználásáról

8/2020. (I. 29.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. decemberében megvalósult programjairól (wenigzelli előszilveszteri rendezvényen való részvétel)

9/2020. (I. 29.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. decemberében megvalósult programjairól („Sopron és Környéke Német Kultúrklub” Egyesület előszilveszteri koncertjén való részvétel)

10/2020. (II. 20.) határozata

a napirend elfogadásáról

11/2020. (II. 20.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

12/2020. (II. 20.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

13/2020. (II. 20.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

14/2020. (II. 20.) határozata

az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2020. évi intézkedésekről szóló előterjesztés egyes határozati javaslataihoz kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásáról

15/2020. (II. 20.) határozata

az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2020. évi intézkedésekről szóló előterjesztés egyes határozati javaslataihoz kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásáról

16/2020. (II. 20.) határozata

az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2020. évi intézkedésekről szóló előterjesztés egyes határozati javaslataihoz kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásáról

17/2020. (II. 20.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. február hónapban várható kiadásáról

18/2020. (II. 26.) határozata

a napirend elfogadásáról

19/2020. (II. 26.) határozata

a Somatodia Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról

20/2020. (II. 26.) határozata

a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönnel kötendő bérleti szerződés elfogadásáról

21/2020. (II. 26.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásáról

22/2020. (V. 29.) elnök határozata

a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönnel kötött bérleti szerződés módosításának tárgyában

23/2020. (VI. 16.) elnök határozata

a „Sopron és Környéke Német Kultúrklub” Egyesülettel kötendő bérleti szerződés tárgyában

24/2020. (VI. 16.) elnök határozata

belföldi kiküldetések tárgyában (2020. június)

(Pilisvörösvár)

25/2020. (VI. 16.) elnök határozata

belföldi kiküldetések tárgyában (2020. június) (Tata)

26/2020. (VI. 16.) elnök határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. június hónapban várható kiadásának tárgyában (fenntartói díj 25.000 Ft)

27/2020. (VI. 16.) elnök határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. június hónapban várható kiadásának tárgyában (Festő köz minősítő mérésének laboratóriumi vizsgálatára)

28/2020. (VI. 16.) elnök határozata

a napirend elfogadásáról

29/2020. (VII. 1.) határozata

Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról

30/2020. (VII. 1.) határozata

Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

31/2020. (VII. 1.) határozata

a 2018. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról

32/2020. (VII. 1.) határozata

a Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda óvodavezetői tisztsége megbízásának véleményezéséről

33/2020. (VII. 29.) határozata

a napirend elfogadásáról

34/2020. (VII. 29.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Igazgatójának kereset kiegészítésének megállapításáról

35/2020. (VII. 29.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. augusztusban várható kiadásáról

36/2020. (VIII. 26.) határozata

a napirend elfogadásáról

37/2020. (VIII. 26.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 2019/2020-as tanévben elvégzett feladatairól

38/2020. (IX. 23.) határozata

a napirend elfogadásáról

39/2020. (IX. 23.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról valamint a Rejpál-ház pincéjének kulturális és közösségi térré fejlesztése című pályázat megvalósításához szükséges támogatási szerződés megkötéséről (költségvetés módostás)

40/2020. (IX. 23.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról valamint a Rejpál-ház pincéjének kulturális és közösségi térré fejlesztése című pályázat megvalósításához szükséges támogatási szerződés megkötéséről (támogatási szerződés)

41/2020. (IX. 23.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. szeptember havi kiadásairól (Evangélikus emléktábla megkoszorúzása)

42/2020. (IX. 23.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. szeptember havi kiadásairól (KultUdvaroK)

43/2020. (IX. 23.) határozata

a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötendő Közszolgáltatási szerződés megkötéséről (Közszolgáltatási szerződés)

44/2020. (IX. 23.) határozata

a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötendő Közszolgáltatási szerződés megkötéséről (hulladékgyűjtő edény vásárlása)

45/2020. (IX. 23.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás módosításáról (Rejpál-ház közszolgáltatási szerződése alapján)

46/2020. (XI. 23.) elnök határozata

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. döntése alapján odaítélt támogatásról

47/2020. (XI. 23.) elnök határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásairól (útiköltség elszámolás Sopron-Budapest-Sopron)

48/2020. (XI. 23.) elnök határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásairól (sopronbánfalvi német-magyar katonatemető emlékkeresztjénél elhelyezett koszorú)

49/2020. (XI. 23.) elnök határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásairól (Rejpál-ház kapualjának világításkorszerűsítése)

50/2020. (XI. 23.) elnök határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásairól (Rejpál-ház kapualjában található kőnyíláskereteket helyreállíttatása)

51/2020. (XI. 23.) elnök határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásairól (konyhai felszerelések vásárlása)

52/2020. (XII. 21.) elnök határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg – ingó és ingatlan vagyonelemek átvételéről

53/2020. (XII. 29.) elnök határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Támogatási szerződés módosításáról