datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2020-04-30 Polgármesteri döntést igénylő előterjesztések

40227-7/2020.

2020. április 30.

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST IGÉNYLŐ ELŐTERJESZTÉSEK

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének, valamint a Közgyűlés Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottságának feladat- és hatáskörében

 

(A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel 2020. március 11. napján 15 órától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.)

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

     

 

A Közgyűlés feladat- és hatáskörében:

 

 

1.                

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi „Éves Ellenőrzési Jelentése”

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

2.                

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadók:           dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                                   Király Attiláné osztályvezető

 

3.                

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrum intézményátszervezésének véleményezéséről

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

4.                

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Tóth Gábor osztályvezető

                                   Németh Gergely városi főépítész

 

5.                

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

6.                

Előterjesztés a Sopron, Győri úti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

7.                

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, FB ügyrend)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                   Varga Zoltán vezérigazgató

 

8.                

Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2019. évi közhasznúsági jelentés, 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Major Lajos ügyvezető

 

9.                

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló és 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                   Kelemen Imre ügyvezető

 

10.             

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2020. évi üzleti terv)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                   Harka Zoltán ügyvezető

 

11.             

Előterjesztés a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                   Kosztka László ügyvezető

 

12.             

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2020. évi üzleti terv, Közszolgáltatási szerződés, FB ügyrend)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Pataki András ügyvezető

 

13.             

Előterjesztés „A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása” tárgyú TOP projekt konzorciumi együttműködési megállapodásának módosításáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Tóth Gábor osztályvezető

 

 

Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság feladat- és hatáskörében:

 

14.             

Előterjesztés sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

Sopron, 2020. április 30.