datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2020-05-15 Polgármesteri döntést igénylő előterjesztések

40227-9/2020


2020. május 15.

 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST IGÉNYLŐ ELŐTERJESZTÉSEK

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében

 

(A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel 2020. március 11. napján 15 órától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.)

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

   
1.                

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                          dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

2.                

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság elnökének megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

3.                

Előterjesztés az önkormányzati alapítványokról és közalapítványokról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács aljegyző

4.                

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács aljegyző

5.                

Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

6.                

Előterjesztés a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű rekonstrukciójáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Tóth Gábor osztályvezető

7.                

Előterjesztés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Németh Gergely városi főépítész

8.                

Előterjesztés a „FORENO” Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Major Lajos ügyvezető

9.                

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                   Pataki András ügyvezető

10.             

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Rádonyi László vezérigazgató

11.             

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

Sopron, 2020. május 15.