datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2020-05-22 Polgármesteri döntést igénylő előterjesztések

40227-10/2020.


2020. május 22.

 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST IGÉNYLŐ ELŐTERJESZTÉSEK

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében

 

(A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel 2020. március 11. napján 15 órától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.)

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

 

   
1.  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2019. évi értékeléséről

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadók:           Roth Gyuláné igazgató

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

2. 

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

3.

Előterjesztés a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2020. évi üzleti terv)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                   Varga Zoltán vezérigazgató

4.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 2019. évi központi költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

Sopron, 2020. május 22.