datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2020-06-12 Polgármesteri döntést igénylő előterjesztések

40227-12/2020.

 

2020. június 12.

 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST IGÉNYLŐ ELŐTERJESZTÉSEK

 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, valamint a Közgyűlés egyes bizottságainak feladat- és hatáskörében

 [A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel 2020. március 11. napján 15 órától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.]

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

   

 

A Közgyűlés feladat- és hatáskörében:

1.                

Előterjesztés a köztemetőkkel kapcsolatos közszolgáltatások ellátásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

2.                

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges közszolgáltató kiválasztásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

3.                

Előterjesztés a soproni 0897 hrsz.-ú ingatlanon található belépő-irodaépület a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság részére történő használatba adásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

4.                

Előterjesztés az Országos Meteorológiai Szolgálattal kötött együttműködési megállapodás 2. számú módosításáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

5.                

Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Harka Zoltán ügyvezető

6.                

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                   Kosztka László ügyvezető

7.                

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének és fenntartói megállapodásának módosításáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

8.                

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont csatlakozásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az élelmezési nyersanyagok 2021. évi beszerzésére létrehozott helyben központosított közbeszerzéséhez

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

9.                

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

10.             

Előterjesztés kulturális, valamint szociális feladatot ellátó alapítványok támogatásáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

11.             

Előterjesztés „Lőverek városrész és környéke Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata” módosítása kapcsán – a Lőver körúton található SVSE Sporttelep területére vonatkozóan, a meglévő teniszpályák lefedése céljából –, az egyeztetés során érkezett vélemények elfogadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

12.             

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:   dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

                                   Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                   Tóth Gábor osztályvezető

                                   dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                                    dr. Brummer Krisztián irodavezető

13.             

Előterjesztés települési támogatásként nyújtható krízistámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

A Gazdasági Bizottság feladat- és hatáskörében:

14.             

Előterjesztés a Sopron, Lackner Kristóf utca 48. sz. alatti, „Kristály Üzletház” elnevezésű épületben lévő 9. és 12. számú üzlethelyiség Soproni Sportiskola Egyesület részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

15.             

Előterjesztés egyesületek pályahasználatáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság feladat- és hatáskörében:

16.             

Előterjesztés egyesületek pályahasználatáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

A Kulturális és Oktatási Bizottság feladat- és hatáskörében:

17.             

Előterjesztés kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

18.             

Előterjesztés óvodák 2020. évi nyári nyitvatartásáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

19.             

Előterjesztés közalkalmazotti lakástámogatás odaítéléséről döntő testület megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

A Népjóléti Bizottság feladat- és hatáskörében:

20.             

Előterjesztés közalkalmazotti lakástámogatás odaítéléséről döntő testület megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

21.             

Előterjesztés szociálpolitikai támogatásra kiírt pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

22.             

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjéről

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

A Thurner Mihály emlékgyűrű odaítéléséről döntő bizottság feladat- és hatáskörében:

23.             

Előterjesztés a Thurner Mihály emlékgyűrű adományozásáról 2020. évben

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

Sopron, 2020. június 12.