datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2021-04-29 Polgármesteri döntést igénylő előterjesztések

40083-9/2021.

 

2021. április 29.

 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST IGÉNYLŐ ELŐTERJESZTÉSEK

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, valamint a Közgyűlés egyes bizottságainak feladat- és hatáskörében

 

[A veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.]

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

 

A Közgyűlés feladat- és hatáskörében:

1.      

Előterjesztés a Sopron, 0405/65 helyrajzi számú ingatlan csereszerződéssel történő megszerzéséről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

2.      

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2020. évi beszámoló)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                   Kelemen Imre ügyvezető

3.      

Előterjesztés egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról szóló polgármesteri határozat visszavonásáról és módosított határozat elfogadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

4.      

Előterjesztés települési támogatásként nyújtható méltányossági gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

 

Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság feladat- és hatáskörében:

5.      

Előterjesztés sportszervezetek pályahasználatáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

 

A Gazdasági Bizottság feladat- és hatáskörében:

6.      

Előterjesztés sportszervezetek pályahasználatáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

7.      

Előterjesztés a Sopron, Lackner Kristóf u. 48. I. em. 15. sz. alatt lévő üzlethelyiségnek a „Várva Várt” Alapítvány részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

A Kulturális és Oktatási Bizottság feladat- és hatáskörében:

8.      

Előterjesztés a Soproni Múzeum 2020. évben végzett szakmai munkájáról és 2021. évi munkatervének elfogadásáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadók:           Dr. Tóth Imre múzeumigazgató

                          Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

 

A Népjóléti Bizottság feladat- és hatáskörében:

9.      

Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megkötéséről dr. Strammer Erzsébettel és megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről dr. Nagy Istvánnal

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

10.   

Előterjesztés megbízási szerződés kötéséről a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítés útján történő ellátására és megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

11.   

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. I/9. szám alatti időskorúak
önkormányzati lakásául szolgáló ingatlan bérbevételéről
(Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

12.   

Előterjesztés a Sopron, Rodostói u. 6. I/9. szám alatt lévő
önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről
(Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

 

A Városfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörében:

13.   

Előterjesztés parkolóhelyek kialakításáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

A Közgyűlés feladat- és hatáskörében:

14.   

Előterjesztés a fürdők üzemeltetéséről szóló szerződésről

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Rádonyi László vezérigazgató

15.   

Előterjesztés a Sopron, külterület 0232/2 helyrajzi számú ingatlan (Csőszház) borturizmus fejlesztése érdekében történő átadásáról, támogatás nyújtásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

16.   

Előterjesztés a Sopron, Csarnok u. 1. szám alatti önkormányzati helyiség bérbeadásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

17.   

Előterjesztés a Sopron, Előkapu 11. szám alatti 203/A/1 helyrajzi számú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

18.   

Előterjesztés a Sopron, Vas Gereben u. 27. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

19.   

Tájékoztató az önkormányzati alapítványok és közalapítványok 2020. évi működéséről

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

20.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi „Éves Ellenőrzési Jelentéséről”

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

A Gazdasági Bizottság feladat- és hatáskörében:

21.   

Előterjesztés a Deák téren található multifunkciós épület Soproni Borvidék   Fejlesztéséért Nonprofit Kft. részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

A Kulturális és Oktatási Bizottság feladat- és hatáskörében:

22.   

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évben végzett szakmai munkájáról és 2021. évi munkatervének elfogadásáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

23.   

Előterjesztés közalkalmazotti lakástámogatás odaítéléséről döntő testületbe Kulturális és Oktatási Bizottsági tagok megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

 

A Népjóléti Bizottság feladat- és hatáskörében:

24.   

Előterjesztés közalkalmazotti lakástámogatás odaítéléséről döntő testületbe Népjóléti Bizottsági tagok megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

 

Sopron, 2021. április 29.