datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2021-05-14 Polgármesteri döntést igénylő előterjesztések

40083-14/2021.

2021. május 14.

 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST IGÉNYLŐ ELŐTERJESZTÉSEK

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében

 

[A veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.]

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

 

   
1.      

Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           dr. Kovács Gábor aljegyző

2.      

Előterjesztés a „Sopron” név használatáról, a városi jelképekről és azok használatáról, valamint a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről szóló 10/2000. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           dr. Kovács Gábor aljegyző

3.      

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közszolgálati tisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
28/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

4.      

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

5.      

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

6.      

Előterjesztés az IKSZ és az SMJV Önkormányzata irányítása alatt működő intézmények – Egyesített Bölcsődék, Központi Gyermekkonyha, Soproni Szociális intézmény – közötti munkamegosztási megállapodások elfogadásáról

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

 

Sopron, 2021. május 14.