datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2021-05-31 Polgármesteri döntést igénylő előterjesztések

40083-19/2021.

2021. május 31.

 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST IGÉNYLŐ ELŐTERJESZTÉSEK

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, valamint a Közgyűlés egyes bizottságainak feladat- és hatáskörében

 

 

[A veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.]

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

 

A Közgyűlés feladat- és hatáskörében:

 

1.       

Előterjesztés a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért elnevezésű civil szervezettel kötendő támogatási megállapodásról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

2.       

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. és a VEOLIA Energia Magyarország Zrt. között 2019-ben létrejött, hőszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti jogviszonyról szóló Megállapodás módosításáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:            Papné Horváth Barbara osztályvezető

                                    Varga Zoltán vezérigazgató

3.       

Előterjesztés a helyi, autóbusszal végzett személyszállítás 2021-2030. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

4.       

Előterjesztés SMJV Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2020. évi értékeléséről

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadók:            Roth Gyuláné igazgató

                          Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

5.       

Előterjesztés kulturális, valamint szociális feladatot ellátó alapítványok támogatásáról

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

6.       

Előterjesztés intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

7.       

Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről a Tárczy-Hornoch Antal utca – Póda Endre utca – Nemeskúti út – 5125/54 hrsz.-ú út, a 16467 hrsz.-ú út, a 16364 hrsz.-ú ingatlan és a Vendel Miklós utca által lehatárolt tömbre vonatkozóan az 5242/56-5242/59 hrsz.-ú és a 18013/2 hrsz.-ú ingatlanok kivételével (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                                    Németh Gergely városi főépítész

8.       

Javaslat az önkormányzati bérlakásrendszer felszámolására tett 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításának elutasítására

Előterjesztő:      Simon Zoltán önkormányzati képviselő

Előadó:              Simon Zoltán önkormányzati képviselő

9.       

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 45. § (1) bekezdésének módosítása tárgyában

Előterjesztő:      Supka-Kovácsné Holzhofer Tünde önkormányzati képviselő

Előadó:              Supka-Kovácsné Holzhofer Tünde önkormányzati képviselő

 

A Kulturális és Oktatási Bizottság feladat- és hatáskörében:

10.   

Előterjesztés kulturális és egyéb kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

 

A Népjóléti Bizottság feladat- és hatáskörében:

11.   

Előterjesztés a 207/2021. (V. 10.) számú polgármesteri határozat visszavonásáról és feladat-ellátási szerződés megkötéséről Dr. Szöllősi Andrással

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

 

 

Sopron, 2021. május 31.