datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2021-08-18 Kgy rendkívüli ülés előterjesztései

40083-24/2021.

Sopron címer

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2021. augusztus 18-án szerdán 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó

rendkívüli ülésre

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

 

Napirendi pontok:

1.       

Előterjesztés a településkép védelméről szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

2.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

3.       

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha főzőkonyhája üzemeltetésének átadásáról

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

4.       

Előterjesztés a Deák téren található multifunkciós épülettel összefüggő tulajdonosi döntésről szóló határozat módosításáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

5.       

Előterjesztés a Pro Kultúra Nonprofit Kft. és az UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kft. között létrejött bérleti szerződés megszüntetéséről (GYIK Rendezvényház)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

6.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

7.       

Előterjesztés a Sopron, Feketevárosi utca 37/B. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

8.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város csapadékcsatornáinak 2022-2024. évi üzemeltetésére vonatkozó, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti „Csapadékcsatorna üzemeltetési - vállalkozási szerződés” megkötéséről

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Rádonyi László vezérigazgató

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

9.       

Előterjesztés a Sopron, Pozsonyi úton található, 4902/29 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladásáról szóló határozat visszavonásáról

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Juhászné dr. Aknai Anikó osztályvezető-helyettes

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 53. § (3) bekezdés f) pontja értelmében minősített többségű döntés szükséges a Közgyűlés rendkívüli ülésén történő határozathozatalhoz.

 

Sopron, 2021. augusztus 16.