datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága üléseinek 2021. évi határozatai


1/2021. (VI. 16.) határozat

Napirend elfogadása

2/2021. (VI. 16.) határozat

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2020. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

3/2021. (VI. 16.) határozat

Előterjesztés utcanévtáblák kétnyelvűsítéséről

4/2021. (VI. 16.) határozat

Előterjesztés a Sopron, Táncsics utca 43. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

5/2021. (VI. 16.) határozat

Előterjesztés a Sopron, Előkapu 11. sz. alatt található, 203/A/1 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő hasznosításáról (Zárt ülés tartható!)

6/2021. (VI. 16.) határozat

Előterjesztés a soproni 01082/157 hrsz.-ú és a 01082/159 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

7/2021. (VI. 16.) határozat

Napirend elfogadása

8/2021. (VI. 16.) határozat

Előterjesztés a 2020. évi „Wälder József” díj adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés)

9/2021. (VI. 24.) határozat

Napirend elfogadása

10/2021. (VI. 24.) határozat

Előterjesztés Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatáról

11/2021. (VI. 24.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

12/2021. (VI. 24.) határozat

Előterjesztés a Sopron, Rozsondai Károly u. 16. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

13/2021. (VIII. 18.) határozat

Napirend elfogadása

14/2021. (VIII. 18.) határozat

Előterjesztés a településkép védelméről szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

15/2021. (VIII. 18.) határozat

Előterjesztés a településkép védelméről szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

16/2021. (VIII. 18.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

17/2021. (VIII. 18.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

18/2021. (VIII. 18.) határozat

Előterjesztés a Sopron, Feketevárosi utca 37/B. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

19/2021. (VIII. 18.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város csapadékcsatornáinak 2022-2024. évi üzemeltetésére vonatkozó, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti „Csapadékcsatorna üzemeltetési - vállalkozási szerződés” megkötéséről

20/2021. (IX. 8.) határozat

Napirend elfogadása

21/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

22/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

23/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

24/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

25/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

26/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

27/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

28/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

29/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

30/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

31/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

32/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

33/2021. (IX. 8.) határozat,

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

34/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

35/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

36/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

37/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

38/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

39/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

40/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

41/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

42/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

43/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

44/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

45/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

46/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

47/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

48/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

49/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

50/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

51/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

52/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

53/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

54/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt

55/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt

56/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt

57/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt

58/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés helyi védelem alatt álló épületek felújítására kiírt pályázatokról

59/2021. (IX. 8.) határozat

Előterjesztés helyi védelem alatt álló épületek felújítására kiírt pályázatokról

60/2021. (IX. 22.) határozat

Napirend elfogadása

61/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés Sopronyi-Thurner Mihály emlékpad elhelyezéséről

62/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (Erdburger dűlővel párhuzamosan)

63/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (Erdburger dűlővel párhuzamosan)

64/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (Erdburger dűlő továbbnevezése)

65/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (Erdburger dűlő továbbnevezése)

66/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

67/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés a „Szent Mihály domb, Belváros, Deák tér Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása” kapcsán az egyeztetési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról

68/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés a „Virágvölgy és környéke Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat” módosítása kapcsán az egyeztetési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról

69/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés a „Külterület, Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom és Balf városrészek Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása” című tervezési munka kapcsán az előzetes egyeztetési eljárás során beérkezett partnerségi vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról

70/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés ingatlan térítésmentes átadásáról a Magyarországi Evangélikus Egyház részére óvoda létesítésének céljából (Zárt ülés!)

71/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés belvárosi ingatlan hasznosítására meghirdetett pályázatról (Zárt ülés!)

72/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés a soproni 0347/1 hrsz-ú (természetben a Pihenőkereszt környezetében található) ingatlan Magyar Államtól való igényléséről

73/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

74/2021. (IX. 22.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

75/2021. (IX. 30.) határozat

Napirend elfogadása

76/2021. (IX. 30.) határozat

Előterjesztés az „Északnyugati városrész, Sopronbánfalva - Kutyahegy, Lőverek és Délkeleti gazdasági terület Szabályozási Terveinek és Helyi Építési Szabályzatainak felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása” című tervezési munka egyeztetési eljárása során beérkezett vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról

77/2021. (IX. 30.) határozat

Előterjesztés a „Délkeleti városrész, Győri Kapu I-II, az Ikva-patak, vasút és az 5438/3 hrsz.-ú út közötti terület (Apácakert) Szabályozási Terveinek és Helyi Építési Szabályzatainak felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása” című tervezési munka egyeztetési eljárása során beérkezett vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról

78/2021. (IX. 30.) határozat

Előterjesztés a „Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke, valamint Sopronkőhida - Tómalom-Kistómalom dűlő - Sand dűlő Szabályozási Terveinek és Helyi Építési Szabályzatainak felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása” című tervezési munka egyeztetési eljárása során beérkezett vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról

79/2021. (IX. 30.) határozat

Előterjesztés „Sopron, Északnyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendeletnek a 8529/34 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó módosítása” című tervezési munka partnerségi egyeztetési eljárása során beérkezett vélemények elfogadásáról

80/2021. (X. 20.) határozata

Napirend elfogadása

81/2021. (X. 20.) határozata

Előterjesztés Zeltner Ferenc emléktábla elhelyezéséről a Szent Borbála téren

82/2021. (X. 20.) határozata

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

83/2021. (X. 20.) határozata

Előterjesztés településképi kötelezési eljárással kapcsolatos végrehajtási végzések elleni fellebbezésekről (Zárt ülés!)

84/2021. (X. 20.) határozata

Előterjesztés településképi kötelezési eljárással kapcsolatos végrehajtási végzések elleni fellebbezésekről (Zárt ülés!)

85/2021. (X. 20.) határozata

Előterjesztés a soproni 01087/59 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

86/2021. (X. 20.) határozata

Előterjesztés a soproni 01082/140 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

87/2021. (X. 20.) határozata

Előterjesztés a soproni 01082/53 és a 01082/139 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

88/2021. (X. 28.) határozata

Napirend elfogadása

89/2021. (X. 28.) határozata

Előterjesztés a „Sopron, Északnyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról a 8529/34 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan” (rendeletalkotás)

90/2021. (X. 28.) határozata

Előterjesztés a Sopron, Deák tér 2853/1 hrsz. alatt található, 80 m2 alapterületű épület helyiségbérleti szerződésének módosításáról (Zárt ülés!)

91/2021. (X. 28.) határozata

Előterjesztés TOP pályázatokat érintő átcsoportosításról

92/2021. (X. 28.) határozata

Előterjesztés TOP pályázatokat érintő átcsoportosításról

93/2021. (X. 28.) határozata

Előterjesztés TOP pályázatokat érintő átcsoportosításról

94/2021. (X. 28.) határozata

Előterjesztés TOP pályázatokat érintő átcsoportosításról

95/2021. (XI. 9.) határozata

Napirend elfogadása

96/2021. (XI. 9.) határozata

Előterjesztés a „Wälder József” díj adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés)

97/2021. (XI. 17.) határozata

Napirend elfogadása

98/2021. (XI. 17.) határozata

Előterjesztés a soproni ipari park területét érintő új beépítésre szánt terület kijelölése céljából

99/2021. (XI. 17.) határozata

Előterjesztés Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítésének megindításáról

100/2021. (XI. 17.) határozata

Előterjesztés a Csér 06/12 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (Zárt ülés!)

101/2021. (XI. 17.) határozata

Előterjesztés a soproni 01076/101 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

102/2021. (XI. 17.) határozata

Előterjesztés a soproni 01076/1110 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

103/2021. (XI. 17.) határozata

Előterjesztés a soproni 01519/1 és a 01519/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

104/2021. (XI. 25.) határozata

Napirend elfogadása

105/2021. (XI. 25.) határozata

Előterjesztés „Víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztése” pályázatokkal kapcsolatos döntésekről

106/2021. (XI. 25.) határozata

Előterjesztés „Víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztése” pályázatokkal kapcsolatos döntésekről

107/2021. (XI. 25.) határozata

Előterjesztés a „Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletnek az ITC II. ütemének megvalósíthatósága céljából történő módosítása” című tervezési munka partnerségi egyeztetési eljárásának lezárásáról

108/2021. (XI. 25.) határozata

Előterjesztés a Belváros, Szent Mihály domb, Deák tér és környezete Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

109/2021. (XI. 25.) határozata

Előterjesztés a Belváros, Szent Mihály domb, Deák tér és környezete Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

110/2021. (XII. 15.) határozata

Napirend elfogadása

111/2021. (XII. 15.) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Aranyhegyen

112/2021. (XII. 15.) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Aranyhegyen

113/2021. (XII. 15.) határozata

Előterjesztés a Sopron, Fő tér 7. szám alatti (Tábornok-ház) ingatlanban található vendéglátóegység pályázat útján történő hasznosításáról (Zárt ülés!)

114/2021. (XII. 15.) határozata

Előterjesztés a Sopron, Előkapu 11. szám alatt található 58 m2 alapterületű ingatlan hasznosítására benyújtott pályázat elbírálásáról (Zárt ülés!)

115/2021. (XII. 15.) határozata

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

116/2021. (XII. 15.) határozata

Előterjesztés a Sopron, Gazda utca 30. szám alatt található, „lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jog tárgyában

117/2021. (XII. 22.) határozata

Napirend elfogadása

118/2021. (XII. 22.) határozata

Előterjesztés a soproni Haller-villa (3175 hrsz.) önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

119/2021. (XII. 22.) határozata

Előterjesztés a soproni Haller-villa (3175 hrsz.) önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

120/2021. (XII. 22.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

121/2021. (XII. 22.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

122/2021. (XII. 22.) határozata

Előterjesztés a Délkeleti városrész, Győri Kapu I-II. és az Apácakert városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

123/2021. (XII. 22.) határozata

Előterjesztés a Délkeleti városrész, Győri Kapu I-II. és az Apácakert városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

124/2021. (XII. 22.) határozata

Előterjesztés a Virágvölgy és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

125/2021. (XII. 22.) határozata

Előterjesztés a Virágvölgy és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

126/2021. (XII. 22.) határozata

Előterjesztés az Északnyugati városrész, Sopronbánfalva – Kutyahegy, Lőverek és a Délkeleti gazdasági terület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

127/2021. (XII. 22.) határozata

Előterjesztés az Északnyugati városrész, Sopronbánfalva – Kutyahegy, Lőverek és a Délkeleti gazdasági terület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)