datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2021-09-30 Kgy rendes ülés előterjesztései

40083-25/2021.

Frissítve: 2021. szeptember 30.


 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2021. szeptember 30-án csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó rendes ülésére

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

   

 

Napirendi pontok:

1.      

Előterjesztés a Kulturális és Oktatási Bizottság tagjának megválasztásáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

2.       Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról(rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

3.      

Előterjesztés a Soproni Egyetemmel kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

4.      

Előterjesztés a Kárpáti-malom környezetének rendezéséről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

5.      

Előterjesztés kulturális feladatot ellátó alapítvány támogatásáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

6.      

Előterjesztés szociális célú tűzifa támogatás tárgyában létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Előterjesztő:     Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:             Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

7.      

Előterjesztés a Sopron, Frankenburg út 2/C. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő bérbevételéről

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

8.      

Előterjesztés Sopronyi-Thurner Mihály emlékpad elhelyezéséről

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

9.      

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (Erdburger dűlővel párhuzamosan)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői módosítás

10.   

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (Erdburger dűlő továbbnevezése)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

11.   

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

12.   

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szervének üléséről

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

13.   

Előterjesztés a „Szent Mihály domb, Belváros, Deák tér Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása” kapcsán az egyeztetési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

14.   

Előterjesztés a „Virágvölgy és környéke Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat” módosítása kapcsán az egyeztetési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

15.   

Előterjesztés a „Külterület, Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom és Balf városrészek Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása” című tervezési munka kapcsán az előzetes egyeztetési eljárás során beérkezett partnerségi vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

16.   

Előterjesztés ingatlan térítésmentes átadásáról a Magyarországi Evangélikus Egyház részére óvoda létesítésének céljából (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

17.   

Előterjesztés belvárosi ingatlan hasznosítására meghirdetett pályázatról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

18.   

Előterjesztés a 9494 Sopron-Balf, Fő utca 11. sz. alatti, 10932 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

19.   

Előterjesztés a soproni 0347/1 hrsz-ú (természetben a Pihenőkereszt környezetében található) ingatlan Magyar Államtól való igényléséről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

20.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Németh-Károly Anita megbízott osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          Szalay Katalin megbízott osztályvezető-helyettes

21.   

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2021. évi módosított üzleti terv és közszolgáltatási szerződés módosítás)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Pataki András ügyvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői módosítás

22.   

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Sopron, 2021. szeptember 30.