datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2021-09-27 JÜB rendes ülés előterjesztései

 40642-4/2021.

Címer

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2021. szeptember 27. napján (hétfőn) 16:00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

 

Napirendi pontok:

1.

Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

2.

Előterjesztés szociális célú tűzifa támogatás tárgyában létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

3.

Előterjesztés a Sopron, Frankenburg út 2/C. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő bérbevételéről

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

4.

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

5.

Előterjesztés ingatlan térítésmentes átadásáról a Magyarországi Evangélikus Egyház részére óvoda létesítésének céljából (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Tóth Gábor osztályvezető

6.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról  (rendeletalkotás)

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Németh-Károly Anita megbízott osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          Szalay Katalin megbízott osztályvezető-helyettes

 

 

7.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2021. évi módosított üzleti terv és közszolgáltatási szerződés módosítás)

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           Pataki András ügyvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

8.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

Sopron, 2021. szeptember 20.