datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2021-10-28 Kgy rendkívüli ülés előterjesztései

40083-28/2021. 

Sopron címer

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2021. október 28-án csütörtökön 14 órakor kezdődő,

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó

rendes ülését követő rendkívüli ülésére

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

 

Napirendi pontok:

1.      

Előterjesztés településrészi önkormányzati képviselő megválasztásáról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

2.      

Előterjesztés a „Sopron, Északnyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról a 8529/34 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan” (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

3.      

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelet és a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

4.      

Előterjesztés a Sopron, Orsolya tér 4. számú társasházban található ingatlanrészek elidegenítéséről

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

5.      

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

6.      

Előterjesztés a Sopron, Deák tér 2853/1 hrsz. alatt található, 80 m2 alapterületű épület helyiségbérleti szerződésének módosításáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

7.      

Előterjesztés Bolzano testvérvárosba történő kiutazásról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

8.      

Előterjesztés a Soproni Múzeum és Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala létszámáról

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

9.      

Előterjesztés TOP pályázatokat érintő átcsoportosításról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 53. § (3) bekezdés f) pontja értelmében minősített többségű döntés szükséges a Közgyűlés rendkívüli ülésén történő határozathozatalhoz.

 

Sopron, 2021. október 26.