datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága üléseinek 2022. évi határozatai

   

1/2022. (II.3.) határozata

Napirend elfogadása

2/2022. (II.3.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiájának elfogadásáról

3/2022. (II.3.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

4/2022. (II.3.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

5/2022. (II.3.) határozata

Előterjesztés „a Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakaszának felújítása” tárgyú pályázat benyújtásáról

6/2022. (II.10.) határozata

Napirend elfogadása

7/2022. (II.10.) határozata

„Soproni ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése” tárgyú KEHOP-2.1.11 pályázat benyújtásáról

8/2022. (II.10.) határozata

TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása tárgyú felhívásra pályázat benyújtásáról

9/2022. (II.10.) határozata

Előterjesztés a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2021. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

10/2022. (II.10.) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen, a Medvehagyma utca és a Szénégető dűlő között

11/2022. (II.10.) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen, a Medvehagyma utca és a Szénégető dűlő között

12/2022. (II.10.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

13/2022. (II.10.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

14/2022. (IV.20.) határozata

Napirend elfogadása

15/2022. (IV.20.) határozata

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2021. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

16/2022. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

17/2022. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a 9407 Sopron, Tavirózsa utca 14. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

18/2022. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2021. évi beszámoló, 2022. évi üzleti terv)

19/2022. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2021. évi beszámoló, 2022. évi üzleti terv)

20/2022. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2021. évi beszámoló, 2022. évi üzleti terv)

21/2022. (IV.20.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve, valamint a Külterület Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításáról az Innovációs Technológiai Centrum II. ütemének megvalósíthatósága céljából (rendeletalkotás)

22/2022. (IV.20.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve, valamint a Külterület Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításáról az Innovációs Technológiai Centrum II. ütemének megvalósíthatósága céljából (rendeletalkotás)

23/2022. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a soproni 010/117 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

24/2022. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a soproni 01074/9 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

25/2022. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a soproni 01082/55 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

26/2022. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a soproni 01082/59 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

27/2022. (IV.20.) határozata

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatról

28/2022. (IV.28.) határozata

Napirend elfogadása

29/2022. (IV.28.) határozata

Előterjesztés az Aranyhegyi Ipari Park és környéke Szabályozási Terv területét érintő, új beépítésre szánt terület kijelöléséről

30/2022. (V.18.) határozata

Napirend elfogadása

31/2022. (V.18.) határozata

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2021. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

32/2022. (V.18.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) – módosító indítvány

33/2022. (V.18.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

34/2022. (V.18.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

35/2022. (V.18.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

36/2022. (V.18.) határozata

Előterjesztés változtatási tilalom meghosszabbításáról a Tárczy-Hornoch Antal utca – Póda Endre utca – Nemeskúti út – 5125/54 hrsz.-ú út, a 16467 hrsz.-ú út, a 16364 hrsz.-ú ingatlan és a Vendel Miklós utca által lehatárolt tömbre vonatkozóan, az 5242/56-5242/59 hrsz.-ú és a 18013/2 hrsz.-ú ingatlanok kivételével (rendeletalkotás)

37/2022. (V.18.) határozata

Előterjesztés a Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat területét érintő, új beépítésre szánt területek kijelöléséről

38/2022. (V.18.) határozata

Előterjesztés a Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat területét érintő, új beépítésre szánt területek kijelöléséről

39/2022. (V.18.) határozata

Előterjesztés a „Sopron, Északnyugati városrész, Sopronbánfalva-Kutyahegy, Lőverek és a Délkeleti gazdasági területre vonatkozó Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása a Lővereki városrészben létesítendő Multifunkcionális Konferencia és Rendezvényközpont területére vonatkozóan” című tervezési munka partnerségi egyeztetési eljárásának lezárásáról

40/2022. (V.18.) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen a Potzmann dűlő közelében

41/2022. (V.18.) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen a Potzmann dűlő közelében

42/2022. (V.18.) határozata

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 65. 1. emelet 6. szám alatt található, „lakás” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jogról (Zárt ülés!)

43/2022. (V.18.) határozata

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kötött Vállalkozási szerződés módosításáról

44/2022. (V.26.) határozata

Napirend elfogadása

45/2022. (V.26.) határozata

Előterjesztés „Energiahatékonyság növelése a Sopron–Fertőd–Térségi Vízellátó Rendszer kútjainál” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről

46/2022. (VI.22.) határozata

Napirend elfogadása

47/2022. (VI.22.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

48/2022. (VI.22) határozata

Előterjesztés a 2022. évi közbeszerzési terv módosításáról

49/2022. (VI.22) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Gombocz Endre utca és a Koronázódomb által határolt területen

50/2022. (VI.22) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Gombocz Endre utca és a Koronázódomb által határolt területen

51/2022. (VI.22) határozata

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

52/2022. (VI.30) határozata

Napirend elfogadása

53/2022. (VI.30) határozata

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. és a VEOLIA Energia Magyarország Zrt. között 2019-ben létrejött, hőszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti jogviszonyról szóló Megállapodás módosításáról (Zárt ülés!)

54/2022. (VI.30) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

55/2022. (VI.30) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

56/2022. (VI.30) határozata

Napirend elfogadása

57/2022. (VI.30) határozata

Előterjesztés a Sopron, Északnyugati városrész, Sopronbánfalva-Kutyahegy, Lőverek és a Délkeleti gazdasági területre vonatkozó Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról a Lőverek városrészben létesítendő Multifunkcionális Konferencia és Rendezvényközpont megvalósíthatósága céljából (rendeletalkotás

58/2022. (VIII.15) határozata

Napirend elfogadása

59/2022. (VIII.15) határozata

Előterjesztés a „Sopron megközelítése, M85 autóút Csorna II. – Sopron-kelet szakasz” megnevezésű projektben szereplő önkormányzati ingatlanról (Zárt ülés!)

60/2022. (VIII.15) határozata

Előterjesztés a Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke, valamint Sopronkőhida - Tómalom - Kistómalom dűlő - Sand dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

61/2022. (VIII.15) határozata

Előterjesztés a Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke, valamint Sopronkőhida - Tómalom - Kistómalom dűlő - Sand dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

62/2022. (IX.21) határozata

Napirend elfogadása

63/2022. (IX.21) határozata

Előterjesztés a Győri Egyházmegyével létrejött konzorciumi megállapodás –támogatási maradvány átcsoportosítása miatti – módosításáról

64/2022. (IX.21) határozata

Előterjesztés a 9400 Sopron, Ógabona tér 6. szám alatti műhelyre vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

65/2022. (IX.21) határozata

Előterjesztés a soproni 2133/4 hrsz.-ú és a soproni 2138/1 hrsz.-ú ingatlanok (volt Tűzoltóság) önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáró

66/2022. (IX.21) határozata

Előterjesztés a soproni 2133/4 hrsz.-ú és a soproni 2138/1 hrsz.-ú ingatlanok (volt Tűzoltóság) önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

67/2022. (IX.21) határozata

Előterjesztés a gépjármű-várakozóhelyekről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

68/2022. (IX.21) határozata

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

69/2022. (IX.21) határozata

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 6/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

70/2022. (IX.21) határozata

Előterjesztés a soproni 01076/130 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

71/2022. (IX.29) határozata

Napirend elfogadása

72/2022. (IX.29) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

73/2022. (IX.29) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

74/2022. (IX.29) határozata

Napirend elfogadása

75/2022. (IX.29) határozata

Előterjesztés az energiaválság miatt szükséges takarékossági intézkedésekről

76/2022. (IX.29) határozata

Előterjesztés az energiaválság miatt szükséges takarékossági intézkedésekről

77/2022. (IX.29) határozata

Előterjesztés az energiaválság miatt szükséges takarékossági intézkedésekről

78/2022. (IX.29) határozata

Előterjesztés az energiaválság miatt szükséges takarékossági intézkedésekről

79/2022. (IX.29) határozata

Előterjesztés az energiaválság miatt szükséges takarékossági intézkedésekről

80/2022. (IX.29) határozata

Előterjesztés az energiaválság miatt szükséges takarékossági intézkedésekről

81/2022. (IX.29) határozata

Előterjesztés az energiaválság miatt szükséges takarékossági intézkedésekről

82/2022. (X.10) határozata

Napirend elfogadása

83/2022. (X.10) határozata

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés átalakított menetrendjének véleményezéséről

84/2022. (X.19) határozata

Napirend elfogadása

85/2022. (X.19) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről Balf településrész területén (0299 hrsz.)

86/2022. (X.19) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről Balf településrész területén (0299 hrsz.)

87/2022. (X.19) határozata

Előterjesztés a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

88/2022. (X.27) határozata

Napirend elfogadása

89/2022. (X.27) határozata

Előterjesztés ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

90/2022. (X.27) határozata

Előterjesztés ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

91/2022. (X.27) határozata

Beszámoló az energiaválság miatt megtett takarékossági

92/2022. (XI.10) határozata

Napirend elfogadása

93/2022. (XI.10) határozata

Előterjesztés a 2022. évi „Wälder József” díj, valamint „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés)

94/2022. (XI.10) határozata

Előterjesztés a 2022. évi „Wälder József” díj, valamint „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés)

95/2022. (XI.16) határozata

Napirend elfogadása

96/2022. (XI.16) határozata

Előterjesztés a soproni 01082/73, 01082/129-131, 01082/133 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

97/2022. (XI.16) határozata

Előterjesztés a soproni 1082/128 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

98/2022. (XI.24) határozata

Napirend elfogadása

99/2022. (XI.24) határozata

Előterjesztés térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásáról

100/2022. (XI.24) határozata

Előterjesztés a veszélyhelyzeti közvilágítási racionalizáció egyes szabályairól szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

101/2022. (XI.24) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

102/2022. (XI.24) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

103/2022. (XII.14) határozata

Napirend elfogadása

104/2022. (XII.14) határozata

Előterjesztés a Virágvölgy és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 38/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezési munka megindításáról

105/2022. (XII.14) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

106/2022. (XII.14) határozata

Előterjesztés közösségi kert létrehozása tárgyában

107/2022. (XII.14) határozata

Előterjesztés a soproni 01090/7 hrsz.-ú és a 01090/8 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

108/2022. (XII.14) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

109/2022. (XII.14) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

110/2022. (XII.14) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

111/2022. (XII.14) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

112/2022. (XII.14) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

113/2022. (XII.14) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

114/2022. (XII.14) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

115/2022. (XII.21) határozata

Napirend elfogadása

116/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás) – módosító indítvány

117/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

118/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

119/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

120/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

121/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

122/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

123/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

124/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

125/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

126/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

127/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

128/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

129/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

130/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

131/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

132/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

133/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

134/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

135/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

136/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

137/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

138/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról

139/2022. (XII.21) határozata

Előterjesztés városképi jelentőségű épültek felújítására kiírt pályázatokról