datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2022-04-25 JÜB rendes ülés előterjesztései

40061-3/2022.

Sopron címer

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2022. április 25. napján (hétfőn) 16:00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

 

Napirendi pontok:

1.

Előterjesztés egyes költségvetési intézmények alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő:      Csiszár Szabolcs alpolgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna osztályvezető

2.

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2021. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          Csiszár Szabolcs alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                                    Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                    Abdai Zsolt, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                                    Pongráczné Várnai Mária, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                    Magas Ádám, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                    Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                    Filep Márk, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                    Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

3. 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók :           dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Illés Magdolna megbízott osztályvezető

                          Németh-Károly Anita megbízott osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Szalay Katalin megbízott osztályvezető-helyettes

                          dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

4.

Előterjesztés a 9407 Sopron, Tavirózsa utca 14. szám alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

5. 

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve, valamint a Külterület Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításáról az Innovációs Technológiai Centrum II. ütemének megvalósíthatósága céljából (rendeletalkotás)

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

6.  

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és függelékeinek módosításáról

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző