datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata 2009. évi határozatai

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2009. (II. 17.) SKTÖ

Napirend

2/2009. (II. 17.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportkoncepciójáról

3/2009. (II. 17.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportrendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

4/2009. (II. 17.) SKTÖ

Előterjesztés a közterületek érintő tulajdonosi hozzájárulások ingyenessé tételéről

5/2009. (II. 17.) SKTÖ

Előterjesztés a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

6/2009. (II. 17.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

7/2009. (II. 17.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

8/2009. (II. 17.) SKTÖ

Előterjesztés a Fertőrákos Község Önkormányzatával a Páneurópai Piknik helyszínhez kapcsolódóan kötött megállapodás kiegészítéséről

9/2009. (II. 17.) SKTÖ

Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata 2009. évi feladatainak megbeszélése

10/2009. (IV. 21.) SKTÖ

Napirend

11/2009. (IV. 21.) SKTÖ

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend- és közbiztonsági helyzetéről, annak 2008. évi alakulásáról, a tett és a 2009. évre tervezett intézkedésekről

12/2009. (IV. 21.) SKTÖ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása

13/2009. (V. 19.) SKTÖ

Napirend

14/2009. (V. 19.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló fertőrákosi utak ingyenes átadásáról (I. hat. jav.)

15/2009. (V. 19.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló fertőrákosi utak ingyenes átadásáról (II. hat. jav.)

16/2009. (VI. 16.) SKTÖ

Napirend

17/2009. (VI. 16.) SKTÖ

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2009. (VI. 16.) SKTÖ

Előterjesztés a Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2001. (IV. 1.) Ör. rendelet 10121/3 hrsz-ú földrészletre vonatkozó előírásainak hatályon kívül helyezéséről

19/2009. (VI. 16.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról

20/2009. (VI. 16.) SKTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

21/2009. (IX. 15.) SKTÖ Napirend
22/2009. (IX. 15.) SKTÖ Együttműködési megállapodás a Sopron és Vidéke Ipartestülettel
23/2009. (IX. 15.) SKTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelete módosításáról (rendeletalkotás)
24/2009. (X. 20.) SKTÖ Napirend
25/2009. (X. 20.) SKTÖ Előterjesztés a soproni 01034/1 hrsz-ú út és gyep, valamint a soproni 10128/4 hrsz-ú út ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról
26/2009. (X. 20.) SKTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról
27/2009. (X. 20.) SKTÖ Előterjesztés Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata pénzügyi keretének felhasználásáról
28/2009. (XI. 17.) SKTÖ Napirend
29/2009. (XI. 17.) SKTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2009. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról és a 2010. évi költségvetési koncepciójáról
30/2009. (XII. 8.) SKTÖ Napirend
31/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról (I. hat. jav.)
32/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról (II. hat. jav.)
33/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról
34/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
35/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
36/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés Sopron fizető parkolásáról szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról
37/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (hat. jav.)
38/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelettervezet)
39/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (hat. jav.)
40/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelettervezet)
41/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (I. hat. jav.)
42/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (II. hat. jav.)
43/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelettervezet)
44/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról
45/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
46/2009. (XII. 8.) SKTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. év I. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)