datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2009. évi határozatai

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2009. (II. 17.) BTÖ

Napirend

2/2009. (II. 17.) BTÖ

Előterjesztés ellátási szerződés kötéséről idősek otthonában történő ellátás érdekében

3/2009. (II. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról

4/2009. (II. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

5/2009. (III. 17.) BTÖ

Napirend

6/2009. (III. 17.) BTÖ

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

7/2009. (III. 17.) BTÖ

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

8/2009. (III. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról

9/2009. (III. 17.) BTÖ

Előterjesztés ellátási szerződés kötésére a gyermekvédelmi szakellátás biztosítása érdekében

10/2009. (III. 17.) BTÖ

Előterjesztés Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2009. évi költségvetési támogatásának felhasználásáról

11/2009. (IV. 21.) BTÖ

Napirend

12/2009. (IV. 21.) BTÖ

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend- és közbiztonsági helyzetéről, annak 2008. évi alakulásáról, a tett és a 2009. évre tervezett intézkedésekről

13/2009. (IV. 21.) BTÖ

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló 21/2006. (VI. 1.) Sopron Város Önkormányzati rendeletének módosításáról

14/2009. (IV. 21.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról

15/2009. (IV. 21.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 5/1999. (IV. 1.) rendelet módosításáról

16/2009. (IV. 21.) BTÖ

Előterjesztés a helyi közút és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) rendelet módosításáról

17/2009. (IV. 21.) BTÖ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása

18/2009. (V. 19.) BTÖ

Napirend

19/2009. (V. 19.) BTÖ

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 50/2005. (XII. 21.) Önkormányzati rendelet módosításáról

20/2009. (V. 19.) BTÖ

Előterjesztés a „Hova tovább” Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról

21/2009. (V. 19.) BTÖ

Előterjesztés Brennberg (Németország) városba történő külföldi kiküldetésről

22/2009. (V. 19.) BTÖ

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) Ör. rendelet módosításáról

23/2009. (VI. 16.) BTÖ

Napirend

24/2009. (VI. 16.) BTÖ

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2009. (VI. 16.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendeletének módosításáról

26/2009. (VI. 16.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról

27/2009. (VI. 16.) BTÖ

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozások (I. hat. jav.)

28/2009. (VI. 16.) BTÖ

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozások (II. hat. jav.)

29/2009. (VI. 16.) BTÖ

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozások (III. hat. jav.)

30/2009. (VI. 16.) BTÖ

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozások (IV. hat. jav.)

31/2009. (VI. 16.) BTÖ

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozások (VIII. hat. jav.)

32/2009. (VI. 16.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

33/2009. (VII. 16.) BTÖ

 

Napirend

34/2009. (VII. 16.) BTÖ

Előterjesztés a Brennbergbányán megvalósításra kerülő játszótérrel kapcsolatos egyes kérdésekről

35/2009. (IX. 15.) BTÖ

 

Napirend
36/2009. (IX. 15.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Oktató Kórház létszámának bővítéséről
37/2009. (IX. 15.) BTÖ Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 5/1999. (IV. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
38/2009. (IX. 15.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelete módosításáról (rendeletalkotás)
39/2009. (IX. 15.) BTÖ Előterjesztés bölcsődei férőhelyek növeléséhez pályázati önrész vállalásáról
40/2009. (X. 20.) BTÖ Napirend
41/2009. (X. 20.) BTÖ Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről (I. hat. jav.)
42/2009. (X. 20.) BTÖ Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről (II. hat. jav.)
43/2009. (X. 20.) BTÖ Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről (III. hat. jav.)
44/2009. (X. 20.) BTÖ Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről (IV. hat. jav.)
45/2009. (X. 20.) BTÖ Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről (V. hat. jav.)
46/2009. (X. 20.) BTÖ Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről (VI. hat. jav.)
47/2009. (X. 20.) BTÖ Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről (VII. hat. jav.)
48/2009. (X. 20.) BTÖ Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről (VIII. hat. jav.)
49/2009. (X. 20.) BTÖ Előterjesztés a gyermekvédelmi feladatok megvalósításának programját tartalmazó intézkedési tervről
50/2009. (X. 20.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról
51/2009. (XI. 17.) BTÖ Napirend
52/2009. (XI. 17.) BTÖ Előterjesztés a 2010. évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról
53/2009. (XI. 17.) BTÖ Előterjesztés a Brennbergbányai temető ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
54/2009. (XI. 17.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2009. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról és a 2010. évi költségvetési koncepciójáról
55/2009. (XII. 8.) BTÖ Napirend
56/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról (I. hat. jav.)
57/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról (II. hat. jav.)
58/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról
59/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
60/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (I. hat. jav.)
61/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (II. hat. jav.)
62/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelettervezet)
63/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
64/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés Sopron fizető parkolásáról szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról
65/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (hat. jav.)
66/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelettervezet)
67/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (hat. jav.)
68/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelettervezet)
69/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
70/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
71/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról
72/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
73/2009. (XII. 8.) BTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. év I. félévi munkatervéről