datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet titkársági ügyintéző határozatlan idejű munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:     

-     gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi,

-     számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),

-     büntetlen előélet,

-     cselekvőképesség,

-     magyar állampolgárság,

-     a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
       összeférhetetlenség.

 

Előnyt jelent:

-     közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,

-     gépírói ismeret és gyakorlat.

 

Munkakör fő tartalma:

Jegyzői titkársági feladatok ellátása (ügyiratok érkeztetése, iktatása, kezelése; posta intézése; határidők figyelemmel kísérése; gépelési feladatok ellátása stb.) A jegyző és az aljegyző munkavégzéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-    önéletrajzot a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

-    az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

-    előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat
     benyújtásakor fennáll-e,

-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,

-    nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők
     kezeljék.

 

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

 

A próbaidő: 6 hónap.

 

További információ kérhető dr. Kovács Gábor aljegyzőtől a 99/515-113-as telefonszámon.

 

A jelentkezéseket 2022. október 5-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni "Titkársági ügyintéző"

 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2022. október 14-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt, a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

 Az állás betölthető a pályázat elbírálása után azonnal.