datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata ebben a tanévben is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Ennek keretében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti a  2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan az „A” típusú  ösztöndíjat illetve a „B” típusú ösztöndíjat a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

„A” típusú pályázat esetében az ösztöndíj olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható, akik Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek; felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

B” típusú pályázatra azok a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik:

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 33. § (6) bekezdése alapján az ösztöndíj folyósításának további feltétele, hogy az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum ötszöröse (142.500,- Ft) lehet.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (Eper-Bursa) pályázói regisztráció szükséges (azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben már regisztráltak, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az Eper-Bursa rendszerbe), melynek elérése:  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot - az önkormányzat által meghatározott szükséges mellékletekkel együtt, melyek a www.sopron.hu oldalról letölthetők, illetve a Humánszolgáltatási Osztályon (Fő tér 1.) átvehetők - kinyomtatva és aláírva a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánszolgáltatási Osztályához (Fő tér 1.) kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz (9400 Sopron, Fő tér 1.) történő benyújtásának határideje:

2022. november 3.

Az önkormányzat a meghozott döntéséről 2022. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesíti a pályázókat.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Baloghné Filipp Beáta intézményi szakreferensnél.

Telefonszám: +36 99 515 216, e-mail: baloghne.filipp.beata@sopron-ph.hu


Letölthető mellékletek