datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet honvédelmi és közbiztonsági referens munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:     

-    Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati felsőfokú szakmacsoportba tartozó szakképesítés vagy közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés  

-    számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),

-    büntetlen előélet,

-    cselekvőképesség,

-    magyar állampolgárság,

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.


Előnyt jelent:

-        Közbiztonsági referensi vizsga megléte.


Munkakör fő tartalma:

Honvédelmi referensként közreműködik a polgármester honvédelmi felkészülés és védekezés szakmai feladatában, továbbá közbiztonsági referensként közreműködik a polgármester a védekezésre való felkészülés, a védekezés, a helyreállítás szakmai feladatában, továbbá rendvédelmi feladatában. (Részletes feladatok „A védelmi és biztonsági feladatokra való felkészülés területi és helyi szabályairól szóló 427/2022. (X. 28) Korm.rendelet 18.§ - 20. §-ban találhatóak.)


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 -  önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

 -  az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

 -  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,

 - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik és hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

 

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint  a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

 

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

További információ Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől kérhető a 99/515-117-es hivatali telefonszámon.

               

A jelentkezéseket 2023. február 8-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.

borítékra kérjük ráírni " Honvédelmi és közbiztonsági referens”

 

 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2023. február 24. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt, a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja a honvédelmi és közbiztonsági referens munkakörre megfelelő pályázó kiválasztása, a pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján kezeli. Az adatokat polgármesteri hivatal illetékes ügyintézői dolgozzák fel, kizárólag ők és az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg.

 

              Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.