datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága üléseinek 2023. évi határozatai

   

1/2023. (II.15.) határozata

Napirend elfogadása

2/2023. (II.15.) határozata

Előterjesztés a 2023. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2022. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

3/2023. (II.15.) határozata

Előterjesztés a Kőszegi úti aluljáró tulajdoni viszonyainak rendezéséről

4/2023. (II.15.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásáról

5/2023. (II.15.) határozata

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt.-vel kötött csapadékcsatorna üzemeltetési-vállalkozási szerződés megszüntetéséről

6/2023. (II.15.) határozata

Előterjesztés ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

7/2023. (II.15.) határozata

Előterjesztés a 9400 Sopron, Balfi úton épített kerítésre vonatkozó településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

8/2023. (II.15.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

9/2023. (II.15.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

10/2023. (II.22.) határozata

Napirend elfogadása

11/2023. (II.22.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

12/2023. (II.22.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

13/2023. (II.23.) határozata

Napirend elfogadása

14/2023. (II.23.) határozata

Előterjesztés a 9400 Sopron, Újteleki u. 25. B. ép. 1. em. 3. sz. alatti, 386/1/B/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

15/2023. (III.16.) határozata

Napirend elfogadása

16/2023. (III.16.) határozata

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjáról

17/2023. (III.22.) határozata

Napirend elfogadása

18/2023. (III.22.) határozata

Előterjesztés a 2023. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

19/2023. (III.22.) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről az Ady Endre út és a Malom utca között

20/2023. (III.22.) határozata

Előterjesztés a soproni 010/243 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

21/2023. (III.30.) határozata

Napirend elfogadása

22/2023. (III.30.) határozata

Előterjesztés az Innovációs és Technológiai Centrum területén elhelyezkedő inkubátorházban található helyiségek pályázat útján történő hasznosításáról (Zárt ülés!)

23/2023. (III.30.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város csapadékcsatornáinak 2023-2024. évi karbantartására vonatkozó Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti „Csapadékcsatorna karbantartási – vállalkozási szerződés” megkötéséről

24/2023. (IV.20.) határozata

Napirend elfogadása

25/2023. (IV.20.) határozata

Rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2022. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

26/2023. (IV.20.) határozata

Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről és beszámoló a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről

27/2023. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

28/2023. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2022. évi beszámoló, 2023. évi üzleti terv, ügyvezetői bér)

29/2023. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2022. évi beszámoló, 2023. évi üzleti terv, ügyvezetői bér)

30/2023. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2022. évi beszámoló, 2023. évi üzleti terv, ügyvezetői bér)

31/2023. (IV.20.) határozata

Előterjesztés a soproni 01082/132 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

32/2023. (IV.26.) határozata

Napirend elfogadása

33/2023. (IV.26.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klímaügyi Akciótervének (SECAP) elfogadásáról

34/2023. (IV.26.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi önkormányzati szintű zárszámadásról (rendeletalkotás)

35/2023. (IV.26.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

36/2023. (IV.26.) határozata

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

37/2023. (V.17.) határozata

Napirend elfogadása

38/2023. (V.17.) határozata

Előterjesztés Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elfogadásáról

39/2023. (V.17.) határozata

Előterjesztés Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elfogadásáról

40/2023. (V.17.) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről a M85 gyorsforgalmi út Sopron-Kelet csomópont közelében (0412/6 hrsz., 0390/182 hrsz.)

41/2023. (V.17.) határozata

Előterjesztés közterület elnevezéséről a M85 gyorsforgalmi út Sopron-Kelet csomópont közelében (0412/6 hrsz., 0390/182 hrsz.)

42/2023. (V.17.) határozata

Előterjesztés a Sopron, Hársfa sor 35. sz. alatti Korona szállóra vonatkozó településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

43/2023. (V.25.) határozata

Napirend elfogadása

44/2023. (V.25.) határozata

Előterjesztés az Elit Mozi bérbeadásáról (Zárt ülés!)

45/2023. (V.25.) határozata

Előterjesztés településterv IKEA területét érintő módosítása kapcsán indított partnerségi eljárás lezárásáról

46/2023. (V.25.) határozata

Előterjesztés közterület-használat jogának visszavonásáról szóló határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

47/2023. (VI.14.) határozata

Napirend elfogadása

48/2023. (VI.14.) határozata

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel az „Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén” című TOP pályázat keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosításáról

49/2023. (VI.14.) határozata

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) – Módosító indítvány

50/2023. (VI.14.) határozata

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

51/2023. (VI.22.) határozat

Napirend elfogadása

52/2023. (VI.22.) határozat

Előterjesztés a hulladékgazdálkodás, mint közszolgáltatás átalakulása miatti döntések meghozataláról (Zárt ülés!)

53/2023. (VI.22.) határozat

Előterjesztés a hulladékgazdálkodás, mint közszolgáltatás átalakulása miatti döntések meghozataláról (Zárt ülés!)

54/2023. (VI.22.) határozat

Előterjesztés a hulladékgazdálkodás, mint közszolgáltatás átalakulása miatti döntések meghozataláról (Zárt ülés!)

55/2023. (VII.19.) határozat

Napirend elfogadása

56/2023. (VII.19.) határozat

Előterjesztés hulladékgazdálkodási tárgyú döntések meghozataláról (Zárt ülés!)

57/2023. (VII.19.) határozat

Előterjesztés hulladékgazdálkodási tárgyú döntések meghozataláról (Zárt ülés!)

58/2023. (VII.19.) határozat

Előterjesztés hulladékgazdálkodási tárgyú döntések meghozataláról (Zárt ülés!)

59/2023. (VII.19.) határozat

Előterjesztés környezeti vizsgálat és értékelés készítéséről az IKEA Industry Magyarország Kft. ingatlanát érintő településterv módosítása kapcsán indított eljárás keretében

60/2023. (VII.19.) határozat

Előterjesztés környezeti vizsgálat és értékelés készítéséről az IKEA Industry Magyarország Kft. ingatlanát érintő településterv módosítása kapcsán indított eljárás keretében

61/2023. (VII.19.) határozat

Előterjesztés a költségvetést érintő döntésekről

62/2023. (VII.19.) határozat

Előterjesztés a költségvetést érintő döntésekről

63/2023. (VIII.31.) határozat

Napirend elfogadása

64/2023. (VIII.31.) határozat

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

65/2023. (VIII.31.) határozat

Előterjesztés a Győri Kapu I-II. területét érintő településterv módosítása kapcsán indított eljárás keretében elkészítendő környezeti vizsgálat és értékelés szükségességéről, valamint a partnerségi eljárás lezárásáról

66/2023. (VIII.31.) határozat

Előterjesztés a Győri Kapu I-II. területét érintő településterv módosítása kapcsán indított eljárás keretében elkészítendő környezeti vizsgálat és értékelés szükségességéről, valamint a partnerségi eljárás lezárásáról

67/2023. (VIII.31.) határozat

Előterjesztés a Győri Kapu I-II. területét érintő településterv módosítása kapcsán indított eljárás keretében elkészítendő környezeti vizsgálat és értékelés szükségességéről, valamint a partnerségi eljárás lezárásáról

68/2023. (VIII.31.) határozat

Előterjesztés a Győri Kapu I-II. területét érintő településterv módosítása kapcsán indított eljárás keretében elkészítendő környezeti vizsgálat és értékelés szükségességéről, valamint a partnerségi eljárás lezárásáról

69/2023. (VIII.31.) határozat

Előterjesztés a Sopron, Északnyugati városrész, Sopronbánfalva - Kutyahegy, Lőverek és a Délkeleti gazdasági területre vonatkozó Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 39/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról az IKEA területére vonatkozóan (rendeletalkotás)

70/2023. (VIII.31.) határozat

Előterjesztés környezeti értékelés készítéséről, a partnerségi eljárás lezárásáról a GYSEV területét érintő településterv módosítása kapcsán indított eljárás keretében

71/2023. (VIII.31.) határozat

Előterjesztés környezeti értékelés készítéséről, a partnerségi eljárás lezárásáról a GYSEV területét érintő településterv módosítása kapcsán indított eljárás keretében

72/2023. (VIII.31.) határozat

Előterjesztés környezeti értékelés készítéséről, a partnerségi eljárás lezárásáról a GYSEV területét érintő településterv módosítása kapcsán indított eljárás keretében

73/2023. (VIII.31.) határozat

Előterjesztés környezeti értékelés készítéséről, a partnerségi eljárás lezárásáról a GYSEV területét érintő településterv módosítása kapcsán indított eljárás keretében

74/2023. (IX.20.) határozat

Napirend elfogadása

75/2023. (IX.20.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről, illetve közterület tovább nevezéséről a Pozsonyi út környezetében (4972/30 hrsz. és 4972/43 hrsz.)

76/2023. (IX.20.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről, illetve közterület tovább nevezéséről a Pozsonyi út környezetében (4972/30 hrsz. és 4972/43 hrsz.)

77/2023. (IX.20.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről, illetve közterület tovább nevezéséről a Pozsonyi út környezetében (4972/30 hrsz. és 4972/43 hrsz.)

78/2023. (IX.20.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (16802 hrsz)

79/2023. (IX.20.) határozat

Előterjesztés közterület elnevezéséről a Virágvölgyben (16802 hrsz)

80/2023. (IX.20.) határozat

Előterjesztés a soproni szennyvíztisztító telepen létesített gázmotor üzemeltetéséről

81/2023. (IX.20.) határozat

Előterjesztés a soproni szennyvíztisztító telepen létesített gázmotor üzemeltetéséről

82/2023. (IX.20.) határozat

Előterjesztés a soproni 010/308 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

83/2023. (IX.28.) határozat

Napirend elfogadása

84/2023. (IX.28.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

85/2023. (IX.28.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

86/2023. (IX.28.) határozat

Előterjesztés a Sopron, Sas tér 13. szám alatt található, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jogról (Zárt ülés!)

87/2023. (IX.28.) határozat

Előterjesztés a Sopron, Szent Mihály u. 3. B. ép. I. em. 2. szám alatt található, „lakás” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jogról (Zárt ülés!)

88/2023. (IX.28.) határozat

Előterjesztés az energiaválság miatt bevezetett takarékossági intézkedések módosításáról

89/2023. (X.18.) határozat

Napirend elfogadása

90/2023. (X.18.) határozat

Előterjesztés a Sopron, Hársfa sor 35. szám alatti Korona szállóval kapcsolatos településképi döntés végrehajtására vonatkozó végzéssel szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

91/2023. (X.18.) határozat

Előterjesztés TOP Plusz Városfejlesztési Programtervvel kapcsolatos döntésről

92/2023. (X.18.) határozat

Előterjesztés a Belváros, Szent Mihály domb, Deák tér és környezete Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a GYSEV területére vonatkozóan (rendeletalkotás)

93/2023. (X.18.) határozat

Előterjesztés a Délkeleti Városrész, Győri kapu I-II. és az Apácakert városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 37/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

94/2023. (X.18.) határozat

Előterjesztés a soproni 01082/25 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

95/2023. (X.26.) határozat

Napirend elfogadása

96/2023. (X.26.) határozat

Előterjesztés a „Sopron MJV Külterület, Brennbergbánya, Görbehalom, Ó-Hermes, Új-Hermes és Balf Városrészek Településszerkezeti tervének, Szabályozási tervének és Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása” című tervezési munka (Msz.: Rp.I.169-17) egyeztetési eljárása során beérkezett vélemények és az arra adott tervezői válaszok elfogadásáról és el nem fogadásáról, valamint a partnerségi eljárás lezárásáról

97/2023. (XI.15.) határozat

Napirend elfogadása

98/2023. (XI.15.) határozat

Előterjesztés a 2023. évi „Wälder József” díj, valamint „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

99/2023. (XI.15.) határozat

Előterjesztés a 2023. évi „Wälder József” díj, valamint „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

100/2023. (XI.22.) határozat

Napirend elfogadása

101/2023. (XI.22.) határozat

Előterjesztés a Soproni Tankerületi Központtal a TOP_Plusz-3.4.1-23 felhívás keretében megkötendő konzorciumi együttműködési megállapodásról (Támogatási kérelem benyújtására)

102/2023. (XI.22.) határozat

Előterjesztés a soproni 01087/50 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

103/2023. (XI.22.) határozat

Előterjesztés a soproni 01082/79 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

104/2023. (XI.22.) határozat

Előterjesztés a soproni 01076/115 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelemről

105/2023. (XI.22.) határozat

Előterjesztés egyházi épület felújítása támogatásának visszavonásáról és új pályázati kérelem elbírálásáról (Bünker Rajnárd köz 4.)

106/2023. (XI.22.) határozat

Előterjesztés egyházi épület felújítása támogatásának visszavonásáról és új pályázati kérelem elbírálásáról (Bünker Rajnárd köz 4.)

107/2023. (XI.22.) határozat

Előterjesztés a soproni Lenkey utca egyirányúsításáról

108/2023. (XI.27.) határozat

Napirend elfogadása

109/2023. (XI.27.) határozat

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés módosított menetrendjének véleményezéséről

110/2023. (XI.30.) határozat

Napirend elfogadása

111/2023. (XI.30.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

112/2023. (XI.30.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

113/2023. (XI.30.) határozat

Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás állam általi átvételéhez szükséges átadási megállapodásokról (Zárt ülés!)

114/2023. (XI.30.) határozat

Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás állam általi átvételéhez szükséges átadási megállapodásokról (Zárt ülés!)

115/2023. (XI.30.) határozat

Napirend elfogadása

116/2023. (XI.30.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete és arculati kézikönyve módosításának megindításáról, a főépítészi feljegyzés elfogadásáról, új beépítésre szánt terület kijelöléséről, kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról (Msz.: 68991/2023.)

117/2023. (XII.13.) határozat

Napirend elfogadása

118/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

119/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés a „Sopron megközelítése M85 autóút Fertőrákos csomópont - Sopron oh. szakasz a 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő úttal” megnevezésű projekt részét képező, soproni 0874 hrsz-ú ingatlanról (Zárt ülés!)

120/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

121/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról

122/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról

123/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés egyházi épületek felújítására kiírt pályázatokról

124/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

125/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

126/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

127/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatokról

128/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű és egyházi épületek felújítására kötött támogatási szerződések módosításáról

129/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű és egyházi épületek felújítására kötött támogatási szerződések módosításáról

130/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű és egyházi épületek felújítására kötött támogatási szerződések módosításáról

131/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű és egyházi épületek felújítására kötött támogatási szerződések módosításáról

132/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű és egyházi épületek felújítására kötött támogatási szerződések módosításáról

133/2023. (XII.13.) határozat

Előterjesztés városképi jelentőségű és egyházi épületek felújítására kötött támogatási szerződések módosításáról

134/2023. (XII.21.) határozat

Napirend elfogadása

135/2023. (XII.21.) határozat

Előterjesztés hulladékgazdálkodási tárgyú szerződésekről (Zárt ülés!)

136/2023. (XII.21.) határozat

Előterjesztés hulladékgazdálkodási tárgyú szerződésekről (Zárt ülés!)

137/2023. (XII.21.) határozat

Előterjesztés a 9400 Sopron, Ferenczy János u. 6. sz. alatti, 3857/A/39 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

138/2023. (XII.21.) határozat

Előterjesztés egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

139/2023. (XII.21.) határozat

Előterjesztés egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

140/2023. (XII.21.) határozat

Előterjesztés a településkép védelméről szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet és Sopron Településképi Arculati Kézikönyve módosításáról (rendeletalkotás)

141/2023. (XII.21.) határozat

Előterjesztés a településkép védelméről szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet és Sopron Településképi Arculati Kézikönyve módosításáról (rendeletalkotás)

142/2023. (XII.21.) határozat

Előterjesztés a Sopron MJV Külterület, Brennbergbánya, Görbehalom, Ó-Hermes, Új-Hermes és Balf városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

143/2023. (XII.21.) határozat

Előterjesztés a Sopron MJV Külterület, Brennbergbánya, Görbehalom, Ó-Hermes, Új-Hermes és Balf városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

144/2023. (XII.21.) határozat

Napirend elfogadása

145/2023. (XII.21.) határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város csapadékcsatornáinak 2023-2024 évi karbantartásra vonatkozó Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti „Csapadékcsatorna karbantartási - vállalkozási szerződés” módosításáról