datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Városgazdálkodási ügyintézői köztisztviselői állás betöltésére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet

Városgazdálkodási ügyintézői köztisztviselői állás betöltésére             

 

Munkakör alkalmazási feltételei:

   -     felsőoktatásban szerzett közszolgálati, műszaki szakképzettség,      

-     számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),

-     büntetlen előélet,

-     cselekvőképesség,

-     magyar állampolgárság,

-     vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

-  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon
      fenn összeférhetetlenség.

 

Előnyt jelent:

-   közigazgatási gyakorlat,

-   önálló munkavégzés.

 

Munkakör fő tartalma:   

 

Viziközművekkel, fürdőkkel kapcsolatos feladatellátás, klímavédelemmel összefüggő feladatok, közreműködés az energetikai feladatok ellátásában, valamint pályázatok készítésében és megvalósításában. A karácsonyi díszvilágítással összefüggő feladatok. Közreműködés stratégiák elkészítésében és stratégiai döntések alátámasztó dokumentumainak előkészítésében.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 -   önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

 -   az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

 - előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat    
benyújtásakor fennáll-e,

 -   3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,

 - nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt
vevők kezeljék.

 

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint                      
                                               a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

 

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

 

További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515-123–as telefonszámon.

 

A jelentkezéseket 2023. március 14-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni " Városgazdálkodási ügyintéző munkakör"

 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2023. március 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt, a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja a városgazdálkodási ügyintézői munkakörre megfelelő pályázó kiválasztása, a pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján kezeli. Az adatokat polgármesteri hivatal illetékes ügyintézői dolgozzák fel, kizárólag ők és az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg.

 Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.