datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2023-12-21 Kgy rendkívüli ülés meghívó

40103-27/2023.

Sopron címer

 MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2023. december 21-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó

rendes ülését követő RENDKÍVÜLI ülésére

 

 

 

Napirendi pontok:

1)

Előterjesztés a Szokolay Sándor Alapítvány támogatásáról

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Virágh Natália Anna osztályvezető

 

2)

Előterjesztés SMJV Önkormányzata, valamint a Gyermekjóléti Társulás fenntartásában működő intézmények és a Soproni Polgármesteri Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:            Németh-Károly Anita osztályvezető

Virágh Natália Anna osztályvezető

 

3)

Előterjesztés hulladékgazdálkodási tárgyú szerződésekről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Kovács Gábor aljegyző

Papné Horváth Barbara osztályvezető

Kosztka László ügyvezető

 

4)

Előterjesztés egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

5)

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

 

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

6)

Előterjesztés a településkép védelméről szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet és Sopron Településképi Arculati Kézikönyve módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

7)

Előterjesztés a Sopron MJV Külterület, Brennbergbánya, Görbehalom, Ó-Hermes, Új-Hermes és Balf városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

 

8)

Előterjesztés a 9400 Sopron, Ferenczy János u. 6. sz. alatti, 3857/A/39 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              Tóth Gábor osztályvezető

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 53. § (3) bekezdés f) pontja értelmében minősített többségű döntés szükséges a Közgyűlés rendkívüli ülésén történő határozathozatalhoz.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2023. december 19.

 

dr. Farkas Ciprián

polgármester