datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2007.évi határozatai

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2007. (I. 4.) SBTÖ

Napirend

2/2007. (I. 4.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat elnökének megválasztásáról

3/2007. (I. 17.) SBTÖ

Napirend

4/2007. (I. 17.) SBTÖ

Előterjesztés Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep településrészi önkormányzat létrehozásáról (rendeletalkotás)

5/2007. (I. 17.) SBTÖ

Sopron-Balf autóbusz-járat menetrendjével és útvonalával kapcsolatos kérelem

6/2007. (I. 17.) SBTÖ

Utcanévtáblák kihelyezése

7/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (balfi sportpálya felújítás)

8/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (kisbalfi autóbusz megálló, gyalogos átkelőhely létesítés)

9/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (falugondnok foglalkoztatása)

10/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (járdaépítés)

11/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (temető felé vezető út csapadékelvezető)

12/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (kanyarodósáv kiépítés a Sopron-Balf közötti úton)

13/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (csapadékelvező építés - Castrum kemping)

14/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (Balf, Erdőszéli utca közvilágítás bővítés, Balf, Fő utca, buszforduló közvilágítás)

15/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (karácsonyi díszkivilágítás)

16/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (Balfi Művelődési Házban 2007. évben szervezett programokhoz hozzájárulás)

17/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (Művelődési Ház berendezési tárgyaihoz hozzájárulás)

18/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (Balfi Művelődési Ház udvar és a Polgármesteri Hivatali Kirendeltség épületének külső és belső felújításához keret biztosítása)

19/2007. (I. 17.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez (részönkormányzat 2007. évi támogatása)

20/2007. (I. 17.) SBTÖ

Fogadóórák, és a részönkormányzati ülések időpontja

21/2007. (I. 17.) SBTÖ

Az elnök helyettesítésére képviselő felkérése

22/2007. (II. 14.) SBTÖ

Napirend

23/2007. (II. 14.) SBTÖ

Előterjesztés a Volán társaságok önkormányzati tulajdonba kerüléséről (I. hat. jav.)

24/2007. (II. 14.) SBTÖ

Előterjesztés a Volán társaságok önkormányzati tulajdonba kerüléséről (II. hat. jav.)

25/2007. (II. 14.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

26/2007. (II. 14.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

27/2007. (II. 14.) SBTÖ

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról

28/2007. (II. 14.) SBTÖ

Előterjesztés időszaki kiadvány alapításáról

29/2007. (III. 21.) SBTÖ

Napirend

30/2007. (III. 21.) SBTÖ

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2007. évi költségvetési támogatásának felosztása

31/2007. (III. 21.) SBTÖ

Autóbuszmegállók létesítése (kisbalfi elkerülő út)

32/2007. (III. 21.) SBTÖ

A Szerb Antal emlékmű újraállításának ügye

33/2007. (III. 21.) SBTÖ

A Balfi Kultúrház bútorzatának és felszerelésének beszerzése

34/2007. (IV. 18.) SBTÖ

Napirend

35/2007. (IV. 18.) SBTÖ

Tájékoztatás és megbeszélés Abdai Géza alpolgármesterrel

36/2007. (IV. 18.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (III. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

37/2007. (IV. 18.) SBTÖ

Előterjesztés a nem iparosított (hagyományos) technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításáról

38/2007. (IV. 18.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatáról (rendeletalkotás - I. kör)

39/2007. (IV. 18.) SBTÖ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása (rendeletalkotás)

40/2007. (IV. 18.) SBTÖ

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

41/2007. (V. 23.) SBTÖ

Napirend

42/2007. (V. 23.) SBTÖ

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

43/2007. (V. 23.) SBTÖ

Tájékoztató a Soproni Állami Szanatórium helyzetéről

44/2007. (V. 23.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatáról (rendeletalkotás - II. kör) - módosító indítvány

45/2007. (V. 23.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatáról (rendeletalkotás - II. kör)

46/2007. (V. 23.) SBTÖ

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2007. évi költségvetési támogatásának felosztása (határozat visszavonása)

47/2007. (V. 23.) SBTÖ

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2007. évi költségvetési támogatásának felosztása

48/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Napirend

49/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés egyházi ingatlanok tulajdonrendezéséről

50/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés a 2007-2008. tanévi feladatváltozásokról (I. hat. jav.)

51/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés a 2007-2008. tanévi feladatváltozásokról (II. hat. jav.)

52/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés a 2007-2008. tanévi feladatváltozásokról (III. hat. jav.)

53/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés a 2007-2008. tanévi feladatváltozásokról (IV. hat. jav.)

54/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés a 2007-2008. tanévi feladatváltozásokról (V. hat. jav.)

55/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város közmunkaprogramjának kialakításáról (I. hat. jav.)

56/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város közmunkaprogramjának kialakításáról (II. hat. jav.)

57/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Falugondnok foglalkoztatása a településrészen az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás keretében

58/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés gépjármű-várakozó helyek (parkolók) biztosításáról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

59/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. II. félévi munkatervéről

60/2007. (VI. 20.) SBTÖ

A Közigazgatási Hivatalhoz benyújtandó kérelem, módosító indítvány elutasításával kapcsolatos állásfoglalás tárgyában

61/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Támogatási megállapodás kötése a Balfi Sportegyesülettel

62/2007. (VI. 20.) SBTÖ

Építőanyag beszerzés (Kultúrház előtti tér térkövezéséhez)

63/2007. (VII. 04.) SBTÖ

Napirend

64/2007. (VII. 04.) SBTÖ

A Balfi Kultúrház felújításával kapcsolatos beszerzés (akusztikai szigetelés)

65/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Napirend

66/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

67/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron – Balf 10960/1 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos kártalanításról

68/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a balfi buszforduló és parkoló, út, ivókút és pihenőpark létesítésének finanszírozásáról (I. hat.jav.)

69/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a balfi buszforduló és parkoló, út, ivókút és pihenőpark létesítésének finanszírozásáról (II. hat.jav.)

70/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a balfi buszforduló és parkoló, út, ivókút és pihenőpark létesítésének finanszírozásáról (III. hat.jav.)

71/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) Ör. rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről (rendeletalkotás)

72/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) Ör. rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről (hat.jav.)

73/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „Kerékpárral a Fertő/Neusiedlersee Kultúrtájon” című pályázatban való részvételéről (I. hat.jav.)

74/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „Kerékpárral a Fertő/Neusiedlersee Kultúrtájon” című pályázatban való részvételéről (II. hat.jav.)

75/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a Fertői Vízitelep Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)

 

 

76/2007. (IX. 17.) SBTÖ

 

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) Ör.-rel kapcsolatos törvényességi észrevételről és a rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

77/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

78/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

79/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés költségvetési tételek átcsoportosításáról (I. hat.jav.)

80/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés költségvetési tételek átcsoportosításáról (II. hat.jav.)

81/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés költségvetési tételek átcsoportosításáról (III. hat.jav.)

82/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Előterjesztés költségvetési tételek átcsoportosításáról (IV. hat.jav.)

83/2007. (IX. 17.) SBTÖ

Sopron -Balf Településrészi Önkormányzat 2007. évi támogatása felosztásának módosítása

84/2007. (X. 17.) SBTÖ

Napirend

85/2007. (X. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pályázati úton történő központi beszerzéseiről (I. hat.jav.)

86/2007. (X. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pályázati úton történő központi beszerzéseiről (II. hat.jav.)

87/2007. (X. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a vagyonrendelet felülvizsgálatáról és új rendelet alkotásáról (rendeletalkotás)

88/2007. (X. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

89/2007. (X. 17.) SBTÖ

Festménykiállítás költségeinek rendezése

90/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Napirend

91/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés a 2008. évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról

92/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról és 2008. évi költségvetési koncepciójáról

93/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú fizető parkolók díjairól

94/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés a vállalkozók kommunális adójáról szóló 44/1995. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

95/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés az egészségügyi alapellátás átszervezéséről (I. hat.jav.)

96/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés az egészségügyi alapellátás átszervezéséről (II. hat.jav.)

97/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés az egészségügyi alapellátás átszervezéséről (III. hat.jav.)

98/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés az egészségügyi alapellátás átszervezéséről (IV. hat.jav.)

99/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés az egészségügyi alapellátás átszervezéséről (V. hat.jav.)

100/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés az egészségügyi alapellátás átszervezéséről (VI. hat.jav.)

101/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Előterjesztés a helyiségek bérletéről

102/2007. (XI. 21.) SBTÖ

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2007. évi költségvetési támogatása felosztásának módosítása

103/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Napirend

104/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2008. évi díjairól, (a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása) (rendeletalkotás)

105/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás) (I. vált.)

106/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás) (II. vált.)

107/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 36/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

108/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint a szennyvízkezelés és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) Ör. módosításáról (hat.jav.)

109/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint a szennyvízkezelés és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) Ör. módosításáról (rendelettervezet)

110/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

111/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (III. 1.) rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

112/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. I. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

113/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

114/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetéséhez (járdafelújítás)

115/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetéséhez (buszforduló)

116/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetéséhez (kisbalfi autóbuszmegálló)

117/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetéséhez (részönkormányzati támogatás)

118/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetéséhez (programok)

119/2007. (XII. 12.) SBTÖ

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2007. évi költségvetési támogatása felosztásának módosítása