datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2008-02-28 Kgy. rendes ülés előterjesztései és kapcsolódó anyagai

40145-5/2008.

 

Előterjesztések és kapcsolódó anyagok

 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. február 28-án csütörtökön 10.00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Sürgősségi előterjesztés: Tájékoztató az FC Sopron Kft. 2008. február 15-ei taggyűléséről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

- Melléklet

 

 

Napirendi pontok:

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

1.       

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2008. évi üzleti tervéről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Kosztka László ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

- Melléklet

 

5. old.

2.       

Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi üzleti tervéről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Nyerges Ferenc ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

- Melléklet

 

27. old.

 

- előterjesztői kieg.

3.       

Előterjesztés a Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. 2008. évi üzleti tervéről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Földes Tamás ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

- Melléklet

 

71. old.

 

- könyvvizsg. vél. (új)

4.       

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRt. 2008. évi üzleti tervéről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

- Melléklet

 

 

Később került kiküldésre!

 

- FB jegyzőkönyvi kivonat

- könyvvizsg. vél.

5.       

Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. 2008. évi üzleti tervéről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Hegedüs László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

- Melléklet

 

111. old.

6.       

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság létrehozásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

- Melléklet

 

141. old.

7.       

Előterjesztés Társaságaink Alapító Okiratainak módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

153. old.

 


Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

8.       

Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

159. old.

9.       

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendelet elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

181. old.

 

- előterjesztői kiegészítés

- előterjesztői módosítás

- mód. ind. - JÜB

 

10.   

Előterjesztés állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

- Melléklet

 

199. old.

11.   

Előterjesztés a Takács Invest Kft. kártalanítási ügyéről (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos

 

203. old.

 

- mód. ind. - JÜB

12.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

207. old.

13.   

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház Központi Laboratóriumának működtetéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

231. old.

14.   

Előterjesztés a MEDPATIKA Kft. kérelméről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

233. old.

15.   

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

235. old.

 

- előterjesztői kiegészítés

 

16.   

Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

241. old.

17.   

Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

249. old.

18.   

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Varga Józsefné osztályvezető

 

- Melléklet

 

253. old.

19.   

Előterjesztés az „Előkészítés a Határon átnyúló vízellátás fejlesztés a Pannon-Fertő régióban” című pályázat benyújtásáról

 

Előterjesztő:      Havas András alpolgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

263. old.

20.   

Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére

 

Előterjesztő:      Havas András alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

267. old.

 

- könyvvizsg. vél.

21.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (III. 1.) rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

Mellékletek:

- T/1-2. melléklet

- rendelet szövege

- rendelet 1-3. melléklete

- rendelet 4. melléklete

- rendelet 5-13. melléklete

- rendelet 14. melléklete

- rendelet 15. melléklete

- rendelet 16. melléklete

- rendelet 17. melléklete

- rendelet 18. melléklete

 

 

 

 

- könyvvizsg. vél.

22.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Mellékletek:

- rendelet szövege

- rendelet 1-3. melléklete

- rendelet 4. melléklete

- rendelet 5. melléklete

- rendelet 6-17. melléklete

- rendelet 18. melléklete

- rendelet 19. melléklete

- rendelet 20. melléklete

- rendelet 21. melléklete

- rendelet 22. melléklete

- rendelet 24. melléklete

- rendelet 25. melléklete

- rendelet 26. melléklete

- rendelet 27. melléklete (1-4. old.)

- rendelet 27. melléklete (5-7. old.)

- rendelet 28. melléklete

- rendelet 29. melléklete

- rendelet 30. melléklete

 

- könyvvizsg. vél.

- cserelapok (a külön fűzött anyag 4., 5., 25., 92. oldala)

- módosító ind.

  Biczi László

- módosító ind. (1)

  Hruby József

- módosító ind. (2)

  Hruby József

- módosító ind.

  Kalmár István

- módosító ind.

  Varga Gyula

- 23. melléklet

23.   

Előterjesztés az Inno-Ligno szakvásár megrendezése kapcsán megállapodás megkötéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

Később kerül kiküldésre!

24.   

Beszámoló ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

271. old.

25.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiemelt teljesítménycéljairól

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

279. old.

26.   

Beszámoló a 2007. II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

285. old.

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.