datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2008-04-24 Kgy. rendes ülés előterjesztései és kapcsolódó anyagai

40145-8/2008.

 

 

 

Napirendi pontok és kapcsolódó anyagok

 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. április 24-én csütörtökön 10.00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

1.       

Sürgősségi előterjesztés az útfelújítások támogatásának pályázatáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

2.       

Sürgősségi előterjesztés a „Walled and Fortified Towns NET” elnevezésű INTERREG IVB CENTRAL EUROPE projektben való együttműködésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Soós Ákos pályázati referens

 

1. melléklet

2. melléklet

 

 

3.       

Sürgősségi előterjesztés a „CENTROPE CAPACITY” elnevezésű INTERREG IVB CENTRAL EUROPE projektben való együttműködésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

Melléklet (angol)

 

 

 

- melléklet (magyar)

4.       

Sürgősségi előterjesztés: javaslat a soproni és a kismartoni (Eisenstadt) tűzoltóság együttműködési megállapodásának aláírására

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

5.       

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésre (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

6.       

Sürgősségi előterjesztés a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló pályázatról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

1/1. melléklet: alaprajz (ESZI)

1/2. melléklet: fotók (ESZI)

2. melléklet: alaprajz (Deák Téri Ált Isk.)

 

 

7.       

Sürgősségi előterjesztés a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ módszertani intézetté történő kijelöléséről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

 

Napirendi pontok:

 

Kapcsolódó anyagok

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

1.       

Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Hegedüs László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

- Melléklet

 

4. old.

 

- előterj. kieg.

= kieg.

1. melléklete (szerződés

5. melléklete)

= kieg.

2. melléklete (szerződés)

 

- előterj. mód.

 

- határozati javaslatok I-X. együtt

 

- FB jelentés

2.       

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2007. évi Éves Beszámoló, ügyvezető díjazása, premizálása) (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Kosztka László ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Mellékletek:

- STKH éves beszámoló 2007.

- FB vélemény

 

66. old.

 

- FB jegyzőkönyv (ügyvez. díjazás)

 

3.       

Előterjesztés a Pro Kultúra Kht.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2007. évi Éves Beszámoló, ügyvezető díjazása, premizálása) (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Nyerges Ferenc ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Mellékletek:

- 1. melléklet (GYIK)

- 2. melléklet (Pro Kultúra Kht.) 1. részlet

- 2. melléklet (Pro Kultúra Kht.) 2. részlet

- 2. melléklet (Pro Kultúra Kht.) 3. részlet

- 2. melléklet (Pro Kultúra Kht.) 4. részlet

- 2. melléklet (Pro Kultúra Kht.) 5. részlet

 

102. old.

 

- FB határozat (ügyvez. díjazás)

4.       

Előterjesztés a Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2007. évi Éves Beszámoló, ügyvezető díjazása, premizálása) (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Földes Tamás ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

- Melléklet

 

198. old.

 

- FB jegyzőkönyv (ügyvez. díjazás)

5.       

Előterjesztés Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2007. évi Éves Beszámoló, vezérigazgató díjazása, premizálása, bankszámlahitel-szerződés meghosszabbításához nyilatkozat) (zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Mellékletek:

- Éves beszámoló

- Éves beszámoló kiegészítő melléklete

- Üzleti jelentés

- Könyvvizsgálói jelentés

- FB jelentése

 

248. old.

 

- FB jegyzőkönyv (ügyvez. díjazás)

 

  1.  

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

6.       

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

 

300. old.

7.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

310. old.

8.       

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend- és közbiztonsági helyzetéről, annak 2007. évi alakulásáról, a tett és a 2008. évre tervezett intézkedésekről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Farkas Gábor rendőr alezredes, kapitányságvezető

 

- Melléklet

 

316. old.

9.       

Előterjesztés a Kőszegi Úti Óvoda magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés tartható!) – nyilvános ülés

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

356. old.

10.   

Előterjesztés a Handler Nándor Szakképző Iskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés tartható!) – nyilvános ülés

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

360. old.

 

- kamarai állásfoglalás

11.   

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
50/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról
(rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

370. old.

 

- előterj. kieg.

12.   

Előterjesztés a Sylvanus Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

378. old.

13.   

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Mellékletek:

- rendelettervezet szövege

- rendelettervezet 1-3. és 6. mellékletei

- rendelettervezet 4. melléklete

- rendelettervezet 5. melléklete

- rendelettervezet 7. melléklete

- rendelettervezet 8-19. mellékletei

- rendelettervezet 20. melléklete

- rendelettervezet 21. melléklete

- rendelettervezet 22. melléklete

- rendelettervezet 23. melléklete

- rendelettervezet 24. melléklete

- rendelettervezet 25. melléklete

- rendelettervezet 26. melléklete

- rendelettervezet 27. melléklete

- rendelettervezet 28. melléklete

- rendelettervezet 29. melléklete

- rendelettervezet 30. melléklete

- rendelettervezet 31. melléklete

- rendelettervezet 32. melléklete

- rendelettervezet 33. melléklete

- rendelettervezet 34. melléklete

- könyvvizsgálói jelentés

- könyvvizsgálói jelentés kiegészítés

- könyvvizsgálói jelentés kiegészítés mellékletei

 

380. old.

14.   

Előterjesztés a Fertői Vízitelep Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 29/2007. (X. 5.) rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

- Melléklet

 

496. old.

 

- előterj. mód.

15.   

Tájékoztató az éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összegfoglaló ellenőrzési jelentésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

Mellékletek:

- 1. melléklet

- 2. melléklet

- 3. melléklet

 

506. old.

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

 

Sopron, 2008. április 23.