datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2008-06-26 Kgy. rendes ülés előterjesztései és kapcsolódó anyagai

40145-13/2008.

 

 

Napirendi pontok és kapcsolódó anyagok

 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. június 26-án csütörtökön 10.00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

1.       

Sürgősségi előterjesztés a sürgősségi ellátás fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról

 

Melléklet:

- szakmai program

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

2.       

Sürgősségi előterjesztés San Franciscó-i kiküldetésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Rákóczi József sportfelügyelő

 

 

3.       

Sürgősségi előterjesztés a 2008-2009. tanévi feladatváltozásokról

 

Mellékletek:

1. ill. 2. melléklet: Engedélyezett létszám és túlóra ill. Engedélyezett csoportszám

3. melléklet: A 2008-2009. nevelési évi óvodai beíratások összesítője

4. melléklet: 2008/2009. tanévi feladatváltozások 2008. évi költségvetési hatása

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

4.       

Sürgősségi előterjesztés a Soproni Sport Közalapítvány támogatásáról és tájékoztató az önkormányzati alapítványok és közalapítványok 2007. évi működéséről

 

Mellékletek:

1. melléklet: Pátria Közalapítvány beszámolója

2. melléklet: Sopron Segít Közalapítvány beszámolója

3. melléklet: Soproni Sport Közalapítvány beszámolója

4. melléklet: Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány beszámolója

5. melléklet: Alapítvány a Közbiztonságért beszámolója

6. melléklet: Csatkai Díj Alapítvány beszámolója

7. melléklet: „Vízkincs 2004.” Közalapítvány beszámolója

8. melléklet: Soproni Zsinagógáért Közalapítvány beszámolója

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

 

 

 

5.       

Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

6.       

Sürgősségi előterjesztés a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

1.                   

Előterjesztés a Király Jenő Utcai Óvoda magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

5. old.

2.                   

Előterjesztés a Dózsa György Utcai Óvoda magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

13. old.

3.                   

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata és a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ magasabb vezetői megbízásának pályázati felhívásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

19. old.

4.                   

Előterjesztés az IGSZ és a hozzá kapcsolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek együttműködési megállapodásairól és a költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Melléklet:

 

I. határozati javaslathoz – Bánfalvi Óvoda

II. határozati javaslathoz – Dózsa Gy Utcai Óvoda

III. határozati javaslathoz – Halász Utcai Óvoda

IV. határozati javaslathoz – Hermann Óvoda

V. határozati javaslathoz – Jegenye Sori Óvoda

VI. határozati javaslathoz – Jereváni Kék Óvoda

VII. határozati javaslathoz – Király J Utcai Óvoda

VIII. határozati javaslathoz – Kőszegi U Óvoda

IX. határozati javaslathoz – Trefort Téri Óvoda

X. határozati javaslathoz – Horváth J Művészetoktatási

XI. határozati javaslathoz – Kozmutza

XII. határozati javaslathoz – Pedagógiai Szakszolgálat

XIII. határozati javaslathoz – Központi Gyermekkonyha

XIV. határozati javaslathoz – Deák Téri Ált Iskola

XV. határozati javaslathoz – Német Nemzetiségi Ált Iskola

XVI. határozati javaslathoz – Gárdonyi Ált Iskola

XVII. határozati javaslathoz – Lackner Ált Iskola

XVIII. határozati javaslathoz – Petőfi S Ált Iskola

XIX. határozati javaslathoz – Fáy A SZKI

XX. határozati javaslathoz – Handler SZKI

XXI. határozati javaslathoz – Széchenyi Gimnázium

XXII. határozati javaslathoz – Vas-Villa SZKI

XXIII. határozati javaslathoz – Széchenyi I Városi Könyvtár

XXIV. határozati javaslathoz – Tűzoltóság

XXV. határozati javaslathoz – Erzsébet Kórház

XXVI. határozati javaslathoz – Családsegítő Intézetből Szociális Szolg

XXVII. határozati javaslathoz – ESZI

XXVIII. határozati javaslathoz – Gyermekjóléti és Családsegítő SZK

XXIX. határozati javaslathoz – Egyesített Bölcsődék

XXX. határozati javaslathoz – NapSzak

XXXI. határozati javaslathoz – megállapodás Óvoda-PSZ-GYK

XXXII. határozati javaslathoz – megállapodás általános

 

25. old.

 

- előterj. kieg. I.

- előterj. kieg. II.

- előterj. kieg. III.

5.                   

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium és a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola átszervezéséről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

189. old.

6.                   

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) Ör., és a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

203. old.

7.                   

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

209. old.

8.                   

Előterjesztés a gyógyhellyé nyilvánított területek felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

211. old.

9.                   

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Varga Józsefné osztályvezető

 

215. old.

10.               

Előterjesztés a 2454 és 2455/1 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

225. old.

11.               

Előterjesztés a 8901/1, 2, 8902/1, 2 és a 8903 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

229. old.

12.               

Előterjesztés a 8614/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

233. old.

13.               

Előterjesztés a 3287/4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3289, 4313, 4327/6, 8 és 9 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

 

Melléklet 1

Melléklet 2

Melléklet 3

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

237. old.

 

- mód. ind. – JÜB

14.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

241. old.

15.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 52/2004. (XII. 23.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      Havas András alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

243. old.

16.               

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítására

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      Havas András alpolgármester

Előadók:            Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos

                          Rétfalvi Balázs beruházási ügyintéző

 

279. old.

17.               

Előterjesztés kerékpárút építése önrész vállalásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

297. old.

 

- előterj. kieg.

18.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

- T/1-2. melléklet

- rendelet szövege

- 1-3. melléklet

- 4. melléklet

- 5. melléklet

- 6-7. melléklet

- 8-15. melléklet

- 16. melléklet

- 17. melléklet

- 18. melléklet

- 19. melléklet

- 20. melléklet

- 21. melléklet

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók:            dr. Dobos József jegyző

                          Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                                   Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

301. old.

 

- előterj. mód.

- határozati javaslat

- könyvvizsg. vél.

- mód. ind. – SZEB

- mód. ind. – VFB

19.               

Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. rövidlejáratú hitelszerződése miatti önkormányzati készfizető kezességvállalásról

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      Havas András alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

373. old.

 

- könyvvizsg. vél.

20.               

Előterjesztés a Nemzetbiztonsági Hivatal által kezdeményezett nemzetbiztonsági védelem tárgyában

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

377. old.

21.               

Előterjesztés a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

381. old.

22.               

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairólszóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

 

391. old.

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:

 

 

23.               

Tájékoztató az 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok taggyűlésein hozott döntésekről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

397. old.

 

- csereanyag

 

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

 

Sopron, 2008. június 24.