datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2009-05-28 Kgy rendes ülés meghívó

 40375-8/2009.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2009. május 28-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

1.

Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft. könyvvizsgálója könyvvizsgálói szerződésének meghosszabbításáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

2.

Előterjesztés az Önkormányzatnak a SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. taggyűlésén való képviseletéről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

3.

Előterjesztés a Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

4.

Előterjesztés a Halász Utcai Óvoda magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

 

 

5.

Előterjesztés a Trefort Téri Óvoda magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

6.

Előterjesztés a Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola és Speciális Szakiskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

7.

Előterjesztés a Lackner Kristóf Általános Iskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

8.

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

9.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2008. évi értékelése

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

10.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
50/2005. (XII. 21.) Önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

11.

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

12.

Előterjesztés a „Hova tovább” Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

 

 

 

 

13.

Előterjesztés Athénba történő külföldi kiküldetésről

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

14.

Előterjesztés Brennberg (Németország) városba történő külföldi kiküldetésről

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

15.

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

16.

Előterjesztés a Pláza Gyógyszertár nyitva tartási rendjéről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

17.

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosításáról IV.

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos

 

18.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló fertőrákosi utak ingyenes átadásáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

19.

Előterjesztés a Sopron, IV. László király u. 19. sz. alatti üzlethelyiség élelmiszer üzletként való bérbeadásáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

20.

Tájékoztató az önkormányzati alapítványok és közalapítványok 2008. évi működéséről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

 

 

 

 

21.

Előterjesztés ápolási díj megszüntetése tárgyában benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2009. május 15.

 

 

Dr. Fodor Tamás

polgármester