datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2009-06-25 Kgy rendes ülés meghívó

 40375-10/2009.

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2009. június 25-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

1.

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi Konszolidált Éves Beszámolójáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

2.

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról

 

Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

3.

Tájékoztató a RAABERSPORT Kft. taggyűléséről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

4.

Tájékoztató a PANNON-SOPRON Regionális TV Kft. taggyűléseiről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

5.

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Pócza Mihály vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

6.

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet és a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet módosításáról szóló 27/2008. (XI. 5.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

7.

Előterjesztés a kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításának szabályairól szóló 48/2000. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

8.

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

9.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

10.

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Patzner Gábor ügyvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

11.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

12.

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 56/2000. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

13.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) Ör. és a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) Ör. rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

14.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 50/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

15.

Előterjesztés a Sopron-Brennbergbánya, Óbrennbergi út 19. szám alatti társasházban található lakás ingatlan elidegenítéséről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

16.

Előterjesztés a 0897 hrsz-ú állami ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

17.

Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos

 

18.

Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az ehhez kapcsolódó Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és Fertőrákos Község Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodásról és annak kiegészítéséről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos

 

19.

Előterjesztés a Közbiztonságért Alapítvány támogatásáról

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

20.

Előterjesztés a Sopron városhoz bevezető autóutakon elhelyezendő „EGYETEMI VÁROS” feliratú tábláról

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

21.

Előterjesztés a Sopronkőhida – Tómalom – Kistómalom dűlő – Sand dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2001. (IV. 1.) Ör. rendelet 10121/3 hrsz-ú földrészletre vonatkozó előírásainak hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész

 

22.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

Palotai György osztályvezető

 

23.

Előterjesztés az Önkormányzatnak a SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. taggyűlésén való képviseletéről II.

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

24.

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozásokról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

25.

Előterjesztés sportegyesületek támogatásáról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Palotai György osztályvezető

 

26.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2009. június 12.

 

 

 

Dr. Fodor Tamás

polgármester