datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága üléseinek 2014. évi határozatai


Figyelem!

A Gazdasági Bizottság által 2014.10.22. után meghozott határozatok listája

elérhető: itt. G A Z D A S Á G I  B I Z O T T S ÁG

HATÁROZAT LISTA

2 0 1 4. 10. 12-ig

 

Határozat száma

Előterjesztés címe

1/2014. (I.14.) GB Határozat

Napirend elfogadása

2/2014. (I.14.) GB Határozat

Előterjesztés 2014. évi útfelújítási költségekről

3/2014. (II.07.) GB Határozat

Napirend elfogadása

4/2014. (II.07.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

5/2014. (II.07.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

6/2014. (II.07.) GB Határozat

Előterjesztés sportcélú felépítmények megvételéről és üzemeltetéséről (Sopron, Káposztás u. Stadion)

7/2014. (II.07.) GB Határozat

Előterjesztés sportcélú felépítmények megvételéről és üzemeltetéséről (Sopron, Káposztás u. Stadion)

8/2014. (II.07.) GB Határozat

Előterjesztés sportcélú felépítmények megvételéről és üzemeltetéséről (Sopron, Káposztás u. Stadion)

9/2014. (II.07.) GB Határozat

Napirend elfogadása

10/2014. (II.07.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Mátyás király u. 34. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról

11/2014. (II.18.) GB Határozat

Napirend elfogadása

12/2014. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (rendeletalkotás)

13/2014. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötendő bérleti szerződésről

14/2014. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a cséri mezőgazdasági területek bérbeadásáról

15/2014. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntések meghozataláról

16/2014. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő Balf, Fő utca 111-123. számú házak előtti járdaszakasz és Fenyő téren lévő beépítetlen terület önkormányzati tulajdonba vételéről

17/2014. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő Balf, Fő utca 111-123. számú házak előtti járdaszakasz és Fenyő téren lévő beépítetlen terület önkormányzati tulajdonba vételéről

18/2014. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzat ingatlan-árverésen gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 7410/3 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Hársfa sor 13.) tekintetében

19/2014. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlannál gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 635 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Várkerület 15.) tekintetében

20/2014. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

21/2014. (II.18.) GB Határozat

 

Előterjesztés a 292/2013. (X. 31.) Kgy. határozat, a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2013. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) Ör. keretében lefolytatott eljárásokról

22/2014. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

23/2014. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

24/2014. (II.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 98 sz. alatti I. emeleti helyiségek bérbeadásáról

25/2014. (III.10.) GB Határozat

Napirend elfogadása

26/2014. (III.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztéshez szükséges terület vásárlásáról

27/2014. (III.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Szent György u. 12. I. emelet 2. szám alatti lakás bérbevételéről

28/2014. (IV.10.) GB Határozat

Napirend elfogadása

29/2014. (IV.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretében a VASAS pálya területén nagyméretű műfüves labdarúgó pálya létesítéséről, az önrész vállalásáról

30/2014. (IV.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretében a VASAS pálya területén nagyméretű műfüves labdarúgó pálya létesítéséről, az önrész vállalásáról

31/2014. (IV.16.) GB Határozat

Napirend elfogadása

32/2014. (IV.16.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

33/2014. (IV.16.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

34/2014. (IV.16.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2013. évi beszámoló, új SZMSZ)

35/2014. (IV.16.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2013. évi beszámoló, új SZMSZ)

36/2014. (IV.16.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának megbízási szerződéséről

37/2014. (IV.16.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Pócsi utca 12. szám alatti 2709 hrsz-ú ingatlanról

 

38/2014. (IV.16.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Fövényverem utca 17. szám alatt található 904, 906, 907, 909 hrsz-ú ingatlanok elidegenítéséről

39/2014. (IV.16.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Táncsics u. 17. fsz. 7. szám alatti lakás bérbevételéről

40/2014. (IV.16.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Juharfa u. 16. fsz. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról

41/2014. (IV.16.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. fsz. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról

42/2014. (IV.25.) GB Határozat

Napirend elfogadása

43/2014. (IV.25.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Szent György u. 12. I. emelet 2. szám alatti lakás bérbevételéről

44/2014. (V.14.) GB Határozat

Napirend elfogadása

45/2014. (V.14.) GB Határozat

Előterjesztés 2014. évi útfelújításról

46/2014. (V.14.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron, Híd utca – Paprét közötti ingatlanok elidegenítéséről (Zárt ülés!)

47/2014. (V.14.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron, Híd utca – Paprét közötti ingatlanok elidegenítéséről (Zárt ülés!)

48/2014. (V.21.) GB Határozat

Napirend elfogadása

49/2014. (V.21.) GB Határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

50/2014. (V.21.) GB Határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

51/2014. (V.21.) GB Határozat

Előterjesztés az F. K. L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

52/2014. (V.21.) GB Határozat

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről (alapító okirat módosítása)

53/2014. (V.21.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről (2013. évi beszámoló és 2014. évi üzleti terv, alapító okirat módosítása)

54/2014. (V.21.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről (2013. évi beszámoló és 2014. évi üzleti terv, alapító okirat módosítása)

55/2014. (V.21.) GB Határozat

Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről (2013. évi beszámoló és 2014. évi üzleti terv, alapító okirat módosítása)

56/2014. (V.21.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. 2014. évi üzleti tervéről és a 2013. évi éves beszámolójáról

57/2014. (V.21.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. 2014. évi üzleti tervéről és a 2013. évi éves beszámolójáról

58/2014. (V.21.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámla hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

59/2014. (V.21.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámla hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

60/2014. (V.29.) GB Határozat

Napirend elfogadása

61/2014. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről, valamint a Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

62/2014. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről, valamint a Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

63/2014. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről, valamint a Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

64/2014. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről, valamint a Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

65/2014. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés a Kisalföld Volán Zrt. Sopron város helyi tömegközlekedésében 2007-2010 évek között felhalmozott veszteségéről, valamint a Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

66/2014. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntések meghozataláról (Zárt ülés!)

67/2014. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntések meghozataláról (Zárt ülés!)

68/2014. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj alapításáról (rendeletalkotás)

69/2014. (V.29.) GB Határozat

Előterjesztés Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj alapításáról (rendeletalkotás)

70/2014. (VI.18.) GB Határozat

Napirend elfogadása

71/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

72/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításaival egységes szerkezetbe foglalásáról

73/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés közvilágítás hálózat szakaszok ingyenes átadásáról az E.ON Áramhálózati Zrt. részére

74/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés közvilágítás hálózat szakaszok ingyenes átadásáról az E.ON Áramhálózati Zrt. részére

75/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés a 2014. évre tervezett környezetvédelmi feladatterv módosításáról

76/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

77/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés az 57/2014. (II. 27.) Kgy. határozat, a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról

78/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról

79/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról

80/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról

81/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról

82/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

83/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

84/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

85/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. fsz. 2. szám alatti lakás bérbevételéről

86/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Juharfa u. 16. fsz. 3. szám alatti lakás bérbevételéről

87/2014. (VI.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 98. szám alatti pincehelyiség elidegenítéséről (Zárt ülés!)

88/2014. (VI.26.) GB Határozat

Napirend elfogadása

89/2014. (VI.26.) GB Határozat

Előterjesztés a Fertő-tavi 01162/6 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről

90/2014. (VI.26.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanáccsal kötött kölcsönszerződés módosításáról

91/2014. (VI.26.) GB Határozat

Napirend elfogadása

92/2014. (VI.26.) GB Határozat

Előterjesztés a fertőrákosi 01162/6 hrsz-on található üdülőház bérbeadásáról

93/2014. (VI.30.) GB Határozat

Napirend elfogadása

94/2014. (VI.30.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balfi Tagiskolájának homlokzat felújításáról

95/2014. (VI.30.) GB Határozat

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Kuckó Bölcsődéjében a tönkrement kazán cseréjéről, valamint a radiátorokra termosztatikus szelepek felszereléséről

96/2014. (VI.30.) GB Határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár tetőfelújításáról

97/2014. (VI.30.) GB Határozat

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Napraforgó Bölcsődéjében a konyhai szennyvízcsatorna kiváltásáról

98/2014. (VI.30.) GB Határozat

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék telephelyeit az érintésvédelmi felülvizsgálatkor feltárt hiányosságok pótlásáról

99/2014. (VI.30.) GB Határozat

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár Bánfalvi fiókkönyvtárában a tető felújításról

100/2014. (VI.30.) GB Határozat

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Zöld Ág Bölcsődéjében a II. számú gondozási egységhez tartozó feljáró burkolat felújítási munkálatairól

101/2014. (VII.28.) GB Határozat

Napirend elfogadása

102/2014. (VII.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámla hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

103/2014. (VII.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámla hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

104/2014. (VII.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. folyószámla hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

105/2014. (VII.28.) GB Határozat

Előterjesztés az egészségügyi alapellátás informatikai fejlesztéséről

106/2014. (VII.28.) GB Határozat

Előterjesztés a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 jelű pályázat önrészének növeléséről

107/2014. (VII.28.) GB Határozat

Napirend elfogadása

108/2014. (VII.28.) GB Határozat

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Bóbita bölcsődéjének főzőkonyhájában a tönkrement villanysütő cseréjéről

109/2014. (VII.31.) GB Határozat

Napirend elfogadása

110/2014. (VII.31.) GB Határozat

Előterjesztés a „Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon” című pályázathoz kapcsolódó önrész biztosítása érdekében

111/2014. (IX.02.) GB Határozat

Napirend elfogadása

112/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron, Pihenőkereszt lakópark közvilágítása tárgyában

113/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron város közvilágítási berendezéseinek korszerűsítéséről, energiatakarékos lámpatestek felszerelése érdekében történő pályázaton történő részvételről

114/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron, Ibolya út 5-7. szám alatti társasház támogatásának ügyében

115/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron, Ibolya út 5-7. szám alatti társasház támogatásának ügyében

116/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

117/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

118/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

119/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

120/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

121/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

122/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

123/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

124/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

125/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés 6 lakás bérbeadásáról

126/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés 6 lakás bérbeadásáról

127/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés 6 lakás bérbeadásáról

128/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés 6 lakás bérbeadásáról

129/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés 6 lakás bérbeadásáról

130/2014. (IX.02.) GB Határozat

Előterjesztés 6 lakás bérbeadásáról

131/2014. (IX.25.) GB Határozat

Napirend elfogadása

132/2014. (IX.25.) GB Határozat

Előterjesztés ifjúság-egészségügyi rendelő bérbeadásáról