datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága üléseinek 2014. évi határozatai (2014.10.22. után)


Figyelem!

A Gazdasági Bizottság által 2014.10.12. előtt meghozott határozatok listája

elérhető: itt. 

G A Z D A S Á G I  B I Z O T T S ÁG

HATÁROZAT LISTA

2 0 1 4. 10. 22-től

 

133/2014. (X.31.) GB Határozat

Napirend elfogadása

134/2014. (X.31.) GB Határozat

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

135/2014. (X.31.) GB Határozat

Előterjesztés személyi változásokról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiban (Zárt ülés!)

136/2014. (X.31.) GB Határozat

Előterjesztés személyi változásokról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiban (Zárt ülés!)

137/2014. (X.31.) GB Határozat

Előterjesztés személyi változásokról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiban (Zárt ülés!)

138/2014. (X.31.) GB Határozat

Előterjesztés személyi változásokról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiban (Zárt ülés!)

139/2014. (X.31.) GB Határozat

Előterjesztés személyi változásokról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiban (Zárt ülés!)

140/2014. (X.31.) GB Határozat

Előterjesztés személyi változásokról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiban (Zárt ülés!)

141/2014. (X.31.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlannál gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 635 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Várkerület 15.) tekintetében (Zárt ülés!)

142/2014. (X.31.) GB Határozat

Napirend elfogadása

143/2014. (X.31.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

144/2014. (XI.24.) GB Határozat

Napirend elfogadása

145/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési szerződésének módosításáról

146/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron, Szent György utca 1. – Városház utca 2. szám alatti (hrsz: 69/1) társasház közös tulajdonú részének elidegenítéséről

147/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról

148/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról

149/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

150/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés a Halász utca 46. szám alatti ingatlan 2014. évi használatáról

151/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 6. szám alatti raktárhelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

152/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Árpád utcai volt ABC épület 85 m2-es helyiségrészének kedvezményes bérleti díjas használatáról

153/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

154/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 7. sz. (ún. Rejpál-ház) alatti, I. emeleti helyiségek bérbeadásáról

155/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Juharfa u. 11. IX. em. 26. szám alatti lakás bérbevételéről

156/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Rozália u. 3. I. em. 9. szám alatti lakás bérbevételéről

157/2014. (XI.24.) GB Határozat

Előterjesztés az „Ifj. Flandorffer Ignác” díj adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

158/2014. (XI.27.) GB Határozat

Napirend elfogadása

159/2014. (XI.27.) GB Határozat

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2015. december 31-ig történő meghosszabbításáról

160/2014. (XI.27.) GB Határozat

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2015. december 31-ig történő meghosszabbításáról

161/2014. (XI.27.) GB Határozat

Napirend elfogadása

162/2014. (XI.27.) GB Határozat

Előterjesztés a „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatokról (Zárt ülés!)

163/2014. (XII.10.) GB Határozat

Napirend elfogadása

164/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Színház u. 33. szám alatti helyiség bérbeadásáról

165/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiség bérbeadásáról

166/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Teleki P. u. 20. szám alatti helyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

167/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

168/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti helyiség bérbeadásáról

169/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 3. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérbeadásáról

170/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. (Kristály üzletház) földszint 5. számú üzlethelyiség bérbeadásáról

171/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. szám alatti üzlethelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

172/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 14. sz. alatti iroda és raktárhelyiség bérbeadásáról

173/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség kedvezményes bérleti díjas használatáról

174/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Soproni Horváth J. u. 13. sz. alatti raktárhelyiség bérbeadásáról

175/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Brennbergbánya, Soproni úti volt tornaterem bérbeadásáról

176/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 49. fsz. 2. szám alatti lakás bérbevételéről

177/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Magyar u. 21. I. em. 2. szám alatti lakás bérbevételéről

178/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának felhatalmazásáról a Zrt. „A soproni Erzsébet-kert helyreállítási feladatai” című pályázat kivitelezési munkáihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban való részvételéhez

179/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési szerződéséről

180/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

181/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

182/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

183/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

184/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló helyi rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

185/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

186/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

187/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

188/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

189/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

190/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

191/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

192/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról (Zárt ülés!)

193/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról (Zárt ülés!)

194/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Hegykő, Viola u. 20. szám alatti két üdülőingatlan elidegenítéséről (Zárt ülés!)

195/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Győri úti ingatlanok elidegenítéséről (Zárt ülés!)

196/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés a Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztásáról (Zárt ülés!)

197/2014. (XII.10.) GB Határozat

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságáról (Zárt ülés!)

198/2014. (XII.18.) GB Határozat

Napirend elfogadása

199/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos ügyekről

200/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos ügyekről

201/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos ügyekről

202/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

203/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés közvilágítási oszlopok cseréjéről

204/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

205/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői bérének rendezéséről

206/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői bérének rendezéséről

207/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői bérének rendezéséről

208/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői bérének rendezéséről

209/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról (Zárt ülés!)

210/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. kizárólagos önkormányzati tulajdonba kerüléséről (Zárt ülés!)

211/2014. (XII.18.) GB Határozat

Napirend elfogadása

212/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiségek kedvezményes bérleti díjas használatáról

213/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Lackner K. u. 48. sz. alatti ingatlan I. emeleti helyiségének bérbeadásáról

214/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Rozália u. 3. I. em. 2. szám alatti lakás bérbevételéről

215/2014. (XII.18.) GB Határozat

Előterjesztés a Sopron, Juharfa u. 11. IX. em. 26. szám alatti lakás bérbevételéről